Vážení rodiče,

konečně pořádáme pro Vaše děti dlouho plánovanou školu v přírodě.

Termín:  19. – 25. 6. 2021 (sobota – pátek)

Místo:  rekreační areál Netopýr v Jiřetíně pod Jedlovou.

Žáci:     1. – 7. třídy

TÉMA:  HARRY POTTER – JARO V BRADAVICÍCH

Ubytování je zajištěno pro menší děti v budově a pro starší v chatičkách.  Stravování probíhá 6x denně. Doprava zajištěna luxusními zájezdovými autobusy, vybavenými bezpečnostními pásy.

Testování: antigenními testy v den odjezdu ve škole a následně v úterý v ŠvP testy školy.

Pro děti je po dopolední výuce připraven bohatý program pod dozorem zkušených vychovatelů.

Celková cena činí 3 450,- Kč za dítě

V případě zaplacené zálohy 2 000,- Kč činí doplatek 1 450,- Kč.

V případě, že jste již  zaplatili částku 3 590,- Kč, vám bude vráceno 140,- Kč.

V případě zájmu vyplňte přihlášku, kterou žáci obdrželi ve škole a odevzdejte ji v kanceláři školy, kde také zaplatíte příslušnou částku.               

Zaplacení (doplacení) ŠvP, vrácení přeplatku – v kanceláři školy do 4. června 2021

další informace:

V případě, že se Vaše dítě nebude testovat před odjezdem ve škole, musíte doložit, že Vaše dítě má

a) negativní výsledek RT-PCR testu na stanovení přítomnosti viru SARS-CoV-2, který absolvovalo nejdéle před 72 hodinami, nebo
b) potvzení, že prodělalo laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula u něj doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 90 dní, nebo
c) má vystavený certifikát Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19, a od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle souhrnu údajů o léčebném přípravku (dále jen „SPC“) uplynulo nejméně 14 dní, nebo od aplikace první dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dní.

 

513 Celkem přečteno 1 Dnes přečteno