Již v říjnu, na začátku školního roku, si mohli žáci devátých tříd vybrat téma své ročníkové práce. Na výběr měli spoustu námětů ze všech oblastí vzdělávání – přírodopisu, zeměpisu, fyziky, chemie, matematiky, českého i anglického  jazyka, z výtvarné, hudební a tělesné výchovy.

Na vypracování měli téměř celý školní rok.  Z řad učitelů měli přidělené konzultanty, kteří svým žákům ochotně pomáhali . V měsíci červnu se pak žáci i učitelé sešli k prezentaci hotových ročníkových prací. Ve dvou dnech předstupovali budoucí studenti před své spolužáky a učitele a obhajovali své práce.

První den předvedli své prezentace žáci 9.B a hned nasadili vysokou laťku. První přednesená práce byla v angličtině, kterou následovaly další výborné prezentace. Druhý den se 9.A nenechala zahanbit a i zde bylo předneseno několik skvělých prací.

Hodnotící komise složená ze třídních učitelek a garantů jednotlivých předmětů měla těžkou volbu. Nakonec vybrala z obou tříd po třech prezentacích a zvlášť ocenila prezentaci z anglického a z českého jazyka.

Vybraní žáci budou vyhodnoceni a odměněni na závěrečném slavnostním předávání vysvědčení 30.6.2016.

SAMSUNG CAMERA PICTURES

foto ve fotogalerii 2015-16

 

 

  ‚https://‘ “>

1060 Celkem přečteno 2 Dnes přečteno