23. září 2019 jsme obdrželi tento e-mail, o který se s vámi milí žáci a rodiče rádi podělíme:

Milí přátelé Recyklohraní,

v minulém školním roce jste ve vaší škole vytřídili a k recyklaci předali úctyhodné množství baterií. Právem se díky tomu řadíte mezi nejaktivnější školy ve sběru baterií v celé republice.

Velmi si vážíme vašeho přístupu. Proto vám také za společnost ECOBAT, která zajišťuje sběr a recyklaci baterií v ČR a zároveň je dlouholetým partnerem Recyklohraní aneb Ukliďme si svět, posíláme v příloze DĚKOVNÝ LIST. Je na něm uvedeno množství vámi odevzdaných baterií a zároveň přepočet na kovonosné suroviny, které jsme z nich získali recyklací.

Toto číslo je velmi důležité – DÍKY VÁM jsme tyto suroviny nemuseli těžit v přírodě. Naše zdroje jsou omezené a každá taková úspora má velký smysl. Zároveň baterie neskončily na skládkách, kde by se z nich uvolňovaly škodlivé látky, včetně těžkých kovů znečišťujících ovzduší, půdu, podzemní a povrchové vody.

Vašimi výsledky se můžete pochlubit a motivovat žáky k dalšímu sběru ve školním časopise, webu nebo FB profilu.

Ještě jednou děkujeme. Těšíme se na další spolupráci i vytříděné baterie .

A přejeme vám hodně praktického, inspirativního a hravého vzdělávání s Recyklohraním.

S úctou

Eva Gallatová
Manažerka marketingu
ECOBAT s.r.o.

EVVO děkovný list

 

‚https://‘ “>

529 Celkem přečteno 1 Dnes přečteno