hlavicka

Projekt EU peníze školám byl realizován v době od 1.5.2011 do 30.10.2013.
Škola získala dotaci ve výši 1 795 331 Kč.
Pedagogové vytvořili 13 šablon po 20 výukových materiálech (tzv. DUMů – digitálních výukových materiálů) pro zkvalitnění výuky v hlavních předmětech. Do projektu se zapojilo 13 pedagogů.
Z poskytnuté dotace škola zaplatila práce na výukových materiálech, školení pedagogů, zakoupila 4 pylonové tabule a vybavení nové počítačové učebny.