Již pátým rokem v měsíci březnu  připravujeme   projekt  „ Okno do světa“.  Projektové vyučování se tak stává pevnou součástí vzdělávání na naší škole. Žáci se v rámci projektu seznamují  s kulturou a životem v jedné významné evropské zemi. V tomto roce jsme se rozhodli prozkoumat NORSKO. Patronem našeho projektu se stala norská ambasáda. Díky ní získali naši žáci řadu publikací a drobných dárků, kterými jsme odměnili nejaktivnější žáky.

Poznali jsme kulturní bohatství země, zvyky, významné vědce, přírodu, národní obyčeje, písně i sportovce. Během projektu se ve školní jídelně podávala norská národní jídla. Cílem naší práce bylo naučit  žáky komunikovat a žít ve skupině s příslušníky odlišných sociokulturních skupin, uplatňovat svá práva a respektovat práva druhých, chápat a tolerovat odlišné zájmy, názory i schopnosti.

Učitelé si pro žáky připravili různorodé aktivity a besedy, ze kterých pak sami vyrobili zajímavé učební pomůcky a výstupy. Vše jsme nakonec zveřejnili v pergole naší školy tak, aby se s projektem mohli seznámit i rodiče.

Mgr. David Chamula

20

42

foto ve fotogalerii 2016-17

  ‚https://‘ “>

1238 Celkem přečteno 1 Dnes přečteno