Dne 14. a 15. září se žáci naší školy opět zapojili do programu dlouhodobé primární prevence.
V programu s názvem „ZASE SPOLU“ se žáci snažili znovu obnovit pozitivní sociální klima třídy, posílit své sebevědomí a urychlit adaptaci na školní prostředí.
Lektoři Světla Kadaň s žáky diskutovali i na jiná témata, která byla předem vybrána spolu s třídními učitely.
Tato spolupráce je dlouhodobá a žáky velmi kladně hodnocena. Další setkání budou probíhat na podzim.

 Mgr.Kateřina Marková, metodik prevence

foto ve fotogalerii

IMG_7209

 
 

 

‚https://‘ “>

748 Celkem přečteno 1 Dnes přečteno