Dnes 1. prosince se žáci 8.B zaměřili v rámci prevence na partnerské vztahy. 

Program poskytuje základní informace o dané problematice, připravuje žáky na první úskalí partnerských vztahů, pomáhá odlišit mýty od faktů. Informuje žáky o nebezpečí sexuálního zneužívání, o možnostech antikoncepce, o předcházení nákaze pohlavně přenosnými chorobami.
Formou diskuse na téma dospívání, rozdílnost mužů a žen, podporuje uvědomění si, co pro mě znamená dospělost. Hlavními tématy bylo: vnímání sebe sama, dětství a dospívání, přátelství a partnerské vztahy, ideální partner, emoce.
Program také napomáhá uvědomit si přenos vzorců chování z původní rodiny do svých partnerských vztahů, zamýšlet se nad svým hodnotovým žebříčkem, nad vztahem a vlivem hodnotových žebříčků partnerů na případný společný život.

Také v 7.B dnes probíhala další část preventivního programu na téma budování vztahů ve třídě, které jsou pro žáky velmi důležité.

Mgr. Kateřina Marková
metodik prevence

IMG_9105

foto ve fotogalerii

 

504 Celkem přečteno 1 Dnes přečteno