Díky finanční dotaci z Ústeckého kraje jsme mohli zrealizovat řadu programů na primární prevenci.

Tento konkrétní program byl zaměřen hlavně na ty nejmenší žáčky naší školy.

Žáci 1.A a 1.B se na čtyřech setkání během prosince zaměřili na zvládání svých emocí. 

Preventivní program DRUHÝ KROK (v originále SECOND STEP) je vhodný hlavně pro žáky 1. stupně ZŠ, který vychází z tzv. sociálně-emocionálního učení. V rámci tohoto programu se děti za podpory vyškolených pedagogických pracovníků učí být empatickými, vcítit se do situace druhého, dobře komunikovat s ostatními, řešit konflikty, neubližovat druhým a zvládat agresi a hněv.

Druhý krok je běžnou součástí vyučování mnohých mateřských a základních škol ve světě, např. ve Finsku, Německu, Dánsku, Norsku, Švédsku, Velké Británii, Rakousku, Islandu, Lotyšsku, Kanadě, USA, Japonsku či Austrálii.

Mgr. Kateřina Marková, metodik prevence

prevence-1.tr_.-1

prevence-1.tr_.-2

prevence-1.tr_.-3

prevence-1.tr_.-4

 

274 Celkem přečteno 1 Dnes přečteno