Vážení rodiče, milí žáci, vzhledem k tomu, že nás čeká ještě patrně dalších několik týdnů distanční výuky, rádi bychom vám zdůraznili potřebu používání webkamer během online hodiny.

Distanční výuka, jako provizorní forma vzdělávání, má co nejlépe kopírovat podmínky výuky ve třídě. Kontakt vyučujícího s žákem je proto žádoucí a v některých případech nezbytný. Požadavek, aby měl žák zapnutou kameru, je tak důsledkem legitimního stanovení prostředků zpracování osobních údajů žáků nebo studentů při distanční výuce v nastalé situaci, pro splnění úkolu ve veřejném zájmu ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. e) obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR), kterým je škola jako správce osobních údajů pověřena na základě zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon).

Zároveň platí, že online výuku je možné nahrávat pouze v případě dodržení práva na ochranu osobnosti člověka, které se řídí dle § 81 a násl. občanského zákona. Zachytit a rozšiřovat podobu člověka lze pouze s jeho souhlasem (v případě žáka se souhlasem zákonného zástupce). Důrazně tedy apelujeme na zákaz pořizování nahrávek online hodin.

Doporučení:

  • během online výuky můžete použít funkci změny nebo rozostření pozadí
  • nikdy neposkytujte své přihlašovací údaje třetím stranám

 

555 Celkem přečteno 2 Dnes přečteno