Kadaňská jednička děkuje a nesmírně si váží spolupráce s Městskou knihovnou a DDD Šuplík.

Chtěli bychom touto cestou poděkovat p. Janě Vlasákové a Veronice Bohuňkové z dětského oddělení kadaňské Městské knihovny.

Obě dámy jsou skutečně ženami na svém místě. Mají vřelý přístup k dětem, své práci rozumí, je vidět, že je pro ně zároveň koníčkem a posláním.

Pravidelně pro nás připravují úžasné besedy se zajímavými tématy, vyprávěním, seznamují děti s novými tituly a jejich poutavé čtení pokaždé vtáhne do příběhu úplně každého. Máme velkou radost, když děti odcházejí s knížkami v rukách a už cestou do školy v nich listují. Tolik zájmu v nich dokáže vzbudit návštěva knihovny a to díky paním knihovnicím.

Organizují pro nás autorská čtení ve věži, vyrábí s dětmi drobné dárky, pasují je na čtenáře, což je velká událost a obrovské vyznamenání. Celý průběh tohoto „obřadu“ je promyšlený a propracovaný do posledního detailu a je to velký zážitek i pro nás, dospělé.

Věříme, že tato spolupráce bude trvat i v dalších letech, protože my se k vám s dětmi budeme vždycky rádi vracet .

Přejeme všem zaměstnancům krásnou a pohodovou dovolenou a spoustu nových, nejen dětských čtenářů.


Další poděkování patří zaměstnancům DDM Šuplík, konkrétně pí. Průchové z keramiky, která pro naše děti pokaždé připraví krásný výrobek.   Práce je přizpůsobena věku a schopnostem dětí.

Paní Průchová má ke všem velmi pěkný přístup. Trpělivě s dětmi pracuje krok za krokem, tu poopraví, tady poradí, pomůže. Výsledkem proto bývá velká radost dětí z povedené práce a nikdo z nás už si neumí představit různé svátky bez dekorací z keramiky.

Další velkou radostí bývají hodiny Tv pod vedením zkušených trenérů p. Chmelana, p. Pardubského a p. Štěrby.

Ti dokáží rozhýbat snad každého a hlavně umí v dětech vzbudit zájem a radost ze hry a pohybu. Nenásilnou formou zapojí úplně všechny, povzbuzují, motivují.

Jsou to opravdoví profesionálové a bravurně si poradí i s velkým počtem dětí, všechno s absolutním klidem a neustálým úsměvem ve tvářích. Děti na nich doslova visí a jen velmi nerady se s nimi loučí.

Za to všechno jim opravdu patří velké poděkování. Věříme, že tahle skvělá spolupráce bude pokračovat i v dalších letech a že bude i díky těmto hodinám přibývat dětí se zájmem o sport.

Přejeme vám všem krásné a pohodové prázdniny a těšíme se brzy na viděnou.

žáci a pedagogové Kadaňské jedničky

32 Celkem přečteno 1 Dnes přečteno