Vážení rodiče a milí žáci,

chtěla bych vám všem za pedagogy naší školy poděkovat za vaši spolupráci v období distanční výuky v tomto školním roce.

Byl to opravdu nelehký školní rok, ve kterém byli všichni žáci pouze necelé 3 měsíce ve škole. Část roku jsme učili rotačním způsobem a většinu školního roku v rámci distanční výuky, která byla pro nás všechny velmi náročná.

Jsme nesmírně rádi, že většina našich dětí pracovala v této době velmi dobře, účastnila se on-line výuky a odevzdávala požadované úkoly. Jsme pyšní na naše žáky, jak dokázali  zvládnout náročnost distančního vzdělávání a využívat digitální technologie ve výuce.

Všem rodičům děkujeme za jejich podporu a pomoc v této nelehké době.

Moc si přejeme, aby nový školní rok probíhal již bez uzavření školy, abychom se plně mohli věnovat všem žákům a také, aby mohly probíhat jiné aktivity, o které žáci během roku přišli (projekty, výlety, soutěže a další) bez omezení.

Za sebe děkuji všem učitelům, učitelkám, asistentkám za jejich práci v době distanční výuky, která byla mnohdy nad rámec pracovní doby a také některé z nich připravila o soukromí v odpoledních i večerních hodinách, kdy byli neustále ve spojení jak s žáky, tak s rodiči.

Přejeme všem hodně zdraví, krásnou dovolenou a dětem sluníčkové prázdniny.

Mgr. Irena Gahlerová, ředitelka školy

 

455 Celkem přečteno 1 Dnes přečteno