V listopadu budeme soutěžit ve vědomostních i sportovních soutěžích, navštívíme keramickou dílnu v Šuplíku, čekají nás preventivní programy a dopravní výchova. Deváťáci se podívají na veletrh vzdělávání v Chomutově, do středních škol v Ostrově  a Kadani, poslechnou si prezentace od zástupců škol v našem kraji.
Osmáci projdou testováním české školní inspekce a vyzkouší si své znalosti v tématech souvisejících s environmentální výchovou.
Oslavíme 30. výročí sametové revoluce a v rámci toho pobesedujeme s PaedDr. Jiřím Kulhánkem, starostou našeho královského města.
21. 11. proběhne v družině setkání rodičů a dětí a tradičně bude zaměřené na přípravu vánočních svátků.
Čekají nás také první čtvrtletní práce, protože se blíží konec prvního čtvrtletí.
28. listopadu se uskuteční třídní schůzky, na kterých budou rodiče informováni o prospěchu a chování svých dětí.
 
Krásný podzimní listopad všem ? .
SKMBT_C22019110109040_0001
SKMBT_C22019110109040_0002
 

‚https://‘ “>

469 Celkem přečteno 1 Dnes přečteno