Po návratu dětí ze školy v přírodě se sešli prvňáčci z 1. B v aule, aby složili čtenářský slib a mohli být pasováni na čtenáře. Celý rok pilně pracovali s písmenky, slabikami, slovy a větami, až dokázali přečíst celé texty ve slabikáři. Dnes si každý vybral svůj úkol – přečíst hádanku a vyluštit ji. Kdo nevěděl hned, měl malou nápovědu v podobě přesmyčky. Úkol všichni zvládli, někteří sami, jiní s malou nápovědou (ale opravdu malou). A pak složili slib a slíbili, že budou číst a starat se o knížky. Každý dostal za odměnu knihu a certifikát, že už je čtenářem. Všem moc a moc gratulujeme,

tř. učitelka Mgr. Jarmila Svobodová a paní asistentka Marcela Hůlová

1

foto ve fotogalerii

 

 

865 Celkem přečteno 1 Dnes přečteno