Žáci osmých tříd pomalu začínají přemýšlet o tom, jakému oboru se budou věnovat po skončení základní školy. Proto jsme uvítali pozvání SPŠ v Ostrově n. O, abychom strávili jeden den se žáky a pedagogy této školy. Ve čtvrtek 23.3. nás přepravil autobus přímo na místo.

Zde nás mile přivítali a vyslechli jsme základní informace o škole. Poté jsme se rozdělili do dvou sedmičlenných družstev. Nejvíce nás zaujalo, že jsme se mohli zúčastnit praktické výuky. V autodílně jsme měli za úkol vyměnit kolo auta. Tohoto úkolu se nebála ani naše děvčata. V odborné učebně elektro jsme měřili na přístrojích odpor. Postupně jsme prošli všechna stanoviště. Naše výkony bedlivě sledoval vždy jeden student, který bodoval plnění úkolů. Nakonec jsme museli z písmen složit slovo, které se vztahovalo k výuce na průmyslově škole. Poté všechny body sečetli. Naše družstva obsadila  1. a 3.místo. Byli jsme odměněni drobnými dárečky.

Celé dopoledne bylo pro nás velmi inspirativní. Děkujeme všem pracovníkům a žákům školy za jejich milé přijetí a čas, který nám věnovali.

Mgr. Martina Seifertová a žáci 8.tříd

DSC05827

foto ve fotogalerii 2016-17

 

  ‚https://‘ “>

713 Celkem přečteno 1 Dnes přečteno