nové informace 16.10.2020

Aktuální informace pro rodiče: Postup při žádosti o ošetřovné z důvodu uzavření škol od 14. 10. 2020

odkaz mpsv-ošetřovné

odkaz ČSSZ-ošetřovné


14.10.2020

Vážení rodiče,

Ministerstvo práce a soc. věcí vydalo tiskovou zprávu, ve které jsou upřesněné informace ohledně žádosti o ošetřovné.

Vybíráme:

Jak mají rodiče v tuto chvíli postupovat?

Rodiče, kteří budou muset zůstat doma se svými dětmi, musí v prvé řadě standardně informovat zaměstnavatele, např. telefonicky, e-mailem apod., o vzniku překážky v práci na straně zaměstnance, kterou je potřeba péče o dítě z důvodu uzavření škol a obdobných zařízení. Vzhledem k připravované změně zákona nebude potřeba žádat o potvrzení o uzavření školy nebo výchovného zařízení vydané a dokládat jej.

Pro uplatnění nároku na ošetřovné budou rodiče po ukončení kalendářního měsíce (popř. po ukončení péče v průběhu měsíce) předávat svému zaměstnavateli Žádost o ošetřovné z důvodu uzavření školského zařízení. Česká správa sociálního zabezpečení připravuje nový, jednodušší formulář žádosti, který bude k dispozici na ePortálu ČSSZ.

Prohlášení o uzavření školy (dětského zařízení) včetně doby uzavření bude součástí žádosti, kterou bude vyplňovat samotný zaměstnanec. Na stejném formuláři pak vyplní dny, ve kterých pečoval o dítě. Takto vyplněnou žádost předá svému zaměstnavateli, který doplní své záznamy. Zaměstnavatel poté převede žádost o ošetřovné do elektronické podoby a zašle příslušné okresní správě sociálního zabezpečení.

Stejně jako v jarních měsících se bude ošetřovné zpracovávat a vyplácet za uplynulý předchozí kalendářní měsíc.


Vážení rodiče,

zatím není jasné zda škola bude vydávat “ Žádost o ošetřovné při péči o dítě“ z důvodu uzavření školy, nebo bude nahrazeno čestným prohlášením rodiče, že musí o dítě pečovat z důvodu uzavření školy.

Doporučujeme sledovat webové stránky Ministerstva práce a sociálních věcí https://www.mpsv.cz/,
případně České správy sociálního zabezpečení https://www.cssz.cz/

Sledujte, prosím, také stránky školy, na kterých informace zveřejníme.

Nárok na ošetřovné při péči o dítě z důvodu uzavření školy bude možné čerpat v období od 14. 10. 2020 do 23. 10. 2020.

Děkujeme
 

 

 

 

‚https://‘ “>
762 Celkem přečteno 1 Dnes přečteno