Vážení rodiče,

na základě rozhodnutí ministerstva zdravotnictví se od 30. 11. 2020 vrací žáci 1. stupně a 9. ročníků do školy.

Žáci 6. až 8. ročníků se vrací na tzv. rotační prezenční výuku (střídání celých tříd po týdnech).

Jak distanční, tak prezenční výuka je pro žáky povinná, pro omlouvání platí pravidla školního řádu.

Organizace návratu žáků:

Příchod do školy:  prosím, dodržujte stanovené časy!

žáci 1. stupně
družinovým vchodem: 1. + 2. + 3. třídy  v 7, 40 – 7,45 hodin
hlavním vchodem:       4. + 5. třídy v 7,40 – 7,45 hodin

žáci 2. stupně
hlavním vchodem: v 7,50 – 7,55 hodin

Výuka:

6.– 8 . třídy se budou vzdělávat rotačně, tj. střídat se po týdnu (lichý a sudý týden)
V týdnu od 30. listopadu do 4. prosince: (platí pro liché týdny)
žáci 6.B, 7.B, 8.B  se budou vzdělávat prezenčně (budou chodit do školy)
žáci 6.A, 7.A, 8.A se budou vzdělávat distančně (budou doma).

V následujícím týdnu od 7. do 11. prosince: (platí pro sudé týdny)
žáci 6.A, 7.A, 8.A  se budou vzdělávat prezenčně (budou chodit do školy)
žáci 6.B, 7.B, 8.B se budou vzdělávat distančně (budou doma).

Tato rotace – liché a sudé týdny –  bude platná do vyhlášené změny MŠMT.

 Prezenční výuka: probíhá dle platných rozvrhů hodin, zakázána je výuka tělesné výchovy a zpěv (tyto hodiny budou využity na rozvíjení dovedností a schopností z ostatních předmětů, příp. pro pobyt ve venkovním prostředí).

Pro žáky v prezenční výuce probíhá též pedagogická intervence (doučování) dle platných rozvrhů.

Žáci musí mít po celou dobu pobytu ve škole ve společných prostorách a také ve třídách při výuce roušku, žádáme tímto všechny rodiče, aby vybavili své děti minimálně dvěma rouškami a sáčkem na roušky.

Zároveň upozorňujeme, že z nařízení ministerstva zdravotnictví z důvodu snížení rizika přenosu viru je nutné ve třídách intenzivně větrat, a to každou přestávku a uprostřed každé vyučovací hodiny, a proto prosíme, vybavte děti teplým oblečením.

Distanční výuka: úkoly budou umístěny na platformě Teams a žáci je též obdrží od vyučujících při prezenční výuce. Vypracované je přinesou na hodinu v době prezenční výuky (tedy je již nebudou posílat).

V týdnu distanční výuky budou probíhat hodiny online v předmětech ČJ, M, AJ v dotaci jedné hodiny. Termín a čas upřesní vyučující předmětu na platformě TEAMS.

Jídelna:

Prezenční výuka:
Žáci, kteří se budou od pondělí 30. 11. vzdělávat prezenčně (tedy ve škole) a mají trvalé příkazy, budou mít obědy hromadně přihlášené. Pokud dítě ve škole přítomno nebude (z jakéhokoliv důvodu), je třeba oběd odhlásit!

Žáci, kteří nemají trvalé příkazy, si musí obědy přihlásit a zaplatit nejpozději v pátek 27. 11. do 14 hodin.

Distanční výuka:
Žáci na distanční výuce si mohou obědy vyzvedávat do jídlonosičů v době od 10,45 do 11,10 hodin.
Pozdější výdej není z organizačních důvodů možný!

Obědy nejsou přihlášené, je  nutné je přihlásit (tedy i případě, že máte trvalý příkaz) – telefonicky, přes internetové objednávání nebo přímo v kanceláři ved. školní jídelny a popř. zaplatit.

Družina:

Ranní družina beze změn, odpolední režim je zkrácen do 16,00 hodin.

Prosíme, sledujte aktuální zpravodajství a webové stránky školy, stránky tříd pro další informace.

Vážení rodiče, děkujeme Vám za dosavadní spolupráci a pomoci při vzdělávání Vašich dětí a přejeme všem hodně zdraví a pevné nervy v této nelehké době.

ředitelka a pedagogové školy

757 Celkem přečteno 1 Dnes přečteno