Vážení rodiče, milí žáci,

na základě odevzdaných přihlášek je organizace třídnických hodin a konzultace stanovena takto:

6.A – pondělí 9,00 – 10,00 hodin
6.B – pondělí 10,30 – 11,30 hodin
8.A – úterý 9,00 – 10,00 hodin
8.B – úterý 10,30 – 11,30 hodin
9.A (1. skupina) – čtvrtek 9,00 – 10,00 hodin
(2. skupina) – čtvrtek 10,30 – 11,30 hodin

Podmínky pro účast žáků:
1) V den nástupu odevzdat čestné prohlášení s datem nejpozději den před nástupem
2) žák musí mít s sebou 1 roušku
3) žák nesmí vykazovat žádné příznaky nemoci COVID 19 (zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest)
4) Dodržování stanovených hygienických pravidel, se kterými budou žáci seznámeni v den nástupu do školy

Stravování ve školní jídelně není možné z organizačních důvodů.

Konzultace:
proběhnou dle přiloženého harmonogramu ve středu 10. června
V případě, že se žák nezúčastní třídnické hodiny, musí přinést čestné prohlášení

Důležité:
1) dodržujte stanovený čas pro příchod do školy (později už to nebude možné).
2) Bez roušky a čestného prohlášení nebude žák do budovy vpuštěn.
3) Třídnické hodiny v případě zájmu ze strany žáků budou probíhat od 8.6. do 25.6.2020 dle stanoveného rozpisu

 

‚https://‘ “>
1108 Celkem přečteno 1 Dnes přečteno