Každý rok v měsíci březnu  připravují zaměstnanci Kadaňské jedničky  projekt  „ Okno do světa“.  Projekt naplňuje cíle několika průřezových témat školního vzdělávacího programu.  Žáci se v rámci projektu seznamují  s kulturou a životem v jedné významné evropské zemi.

V tomto roce jsme se rozhodli prozkoumat Maďarsko. Patronem našeho projektu se stala maďarská ambasáda. Díky ní získali naši žáci řadu publikací, kterými jsme odměnili nejaktivnější žáky.

Poznali jsme kulturní bohatství země, zvyky, významné vědce, přírodu, národní obyčeje, písně i sportovce. Během projektu se ve školní jídelně podávala maďarská národní jídla.

Cílem naší práce bylo naučit  žáky komunikovat a žít ve skupině s příslušníky odlišných sociokulturních skupin, uplatňovat svá práva a respektovat práva druhých, chápat a tolerovat odlišné zájmy, názory i schopnosti. Učitelé si pro žáky připravili různorodé aktivity a besedy, ze kterých pak sami vyrobili zajímavé učební pomůcky a výstupy.

Vše jsme nakonec zveřejnili ve spojovací chodbě naší školy tak, aby se s projektem mohli seznámit i rodiče.

Mgr. David Chamula

IMG_20230404_092757310_HDR

foto ve fotogalerii

149 Celkem přečteno 1 Dnes přečteno