Dnes 12. května 2021 proběhlo také ve velké zasedací místnosti Městského úřadu v Kadani slavnostní předání ocenění za dlouhodobou tvůrčí pedagogickou činnost pedagogům za rok 2020 a za rok 2021.

Za naši školu byla oceněná paní Vlasta Šilhanová.

Paní Vlasta Šilhanová se do Kadaně přistěhovala v roce 1945, vystudovala Střední zemědělskou školu v Chýši a své vzdělání si doplnila rozšiřujícím studiem pro mateřské školy na Střední pedagogické škole v KV.

V roce 1973 začala pracovat v MŠ Dagmara nejdříve jako učitelka a posléze vykonávala funkci ředitelky této školy, na kterou s velkou láskou vzpomíná. Po zrušení této MŠ pokračovala v práci učitelky v mateřských školách v Klášterci a v roce 2008 nastoupila do naší školy Kadaňské jedničky nejdříve jako učitelka na 1. stupni a následně od roku 2011  jako vychovatelka ve školní družině.

Je naprosto oddána své práci. Má velmi dobrý vztah k dětem a profesionální přístup k rodičům.

 Svou lásku k učitelskému povolání projevuje nejen při své každodenní pracovní době, ale též po vyučování, kdy organizuje např víkendové výlety spojené s turistikou pro děti, jejich rodiče, své kolegy, kolegyně a přátele.

Je skvělá kolegyně a kamarádka. Při své náročné práci si dokáže najít čas také na své koníčky.

Má ráda turistiku, miluje přírodu, ráda sportuje, každoročně organizuje a též se aktivně účastní např. Dračích lodí. Její velkou radostí a potěšením je pejsek „Endí“.

O paní učitelce lze s naprostou jistotou říci, že pro ni její práce učitelky a vychovatelky není povoláním, ale posláním a celoživotním koníčkem. A my jí za její práci velice děkujeme a velmi si jí vážíme. Vážíme si jí nejen jako výborné pedagožky, ale i jako skvělého člověka.

1

2

3

4

 

480 Celkem přečteno 1 Dnes přečteno