Vážení rodiče a milí žáci,

bohužel i letošní školní rok zahájíme s určitým omezením, které se týká dodržení nařízených hygienických a protiepidemických pravidel Ministerstev školství a zdravotnictví.

Testování

 • ve 2. až 9. třídách proběhne první testování hned 1. září v 8,00 hodin
 • v 1. třídách se budou děti testovat až 2. září v 8,00 hodin (informace 1. září na první schůzce v aule)
 • další testování pro všechny třídy proběhne v pondělí 6. září a ve čtvrtek 9. září
 • ve školní družině se testovat nebude
 • vlastní samotesty nejsou povoleny
 • Žáci se budou testovat sami,  neinvazivní metodou stěrem z kraje nosu testovací sadou GENRUI. Testování je bezbolestné. Na testování budou dohlížet učitelé.

testovat se nebudou:

 • žáci, kteří jsou plně očkováni a od 2. dávky uběhlo 14 dní (nutno potvrzení)
 • žáci, kteří prodělali onemocnění covid-19 a neuběhlo od prvního pozitivního testu 180 dní (nutno potvrzení)
 • žáci, kteří doloží negativní výsledek testu probedeného v odběrovém místě (nutno potvrzení)

Pokud zákonný zástupce žáka, který nesplňuje tyto podmínky, testování odmítne (nutno písemnou formou), žák se prezenční výuky zúčastní za podmínek stanovených MZ. Tato opatření budou v platnosti po dobu testování žáků.

 • žák bude po celou dobu pobytu ve škole nosit roušku (nemůže jí sundat ani při výuce)
 • nesmí cvičit ve vnitřních prostorech
 • nesmí zpívat
 • do školní jídelny bude mít vymezený vstup mimo dobu stravování ostatních žáků (1. stupeň ve 12,50 hod. a 2. stupeň ve 13,50 hodin)

Pokud zákonný zástupce žáka odmítne testování a zároveň nošení roušky, škola nemůže v souladu s mimořádným opatřením MZ umožnit osobní přítomnost žáka ve škole. Žák není automaticky omluven, zákonný zástupce musí žáka omluvit v souladu se školním řádem (do 3 dnů) a škola nemá povinnost poskytovat žákovi vzdělávání distančním způsobem. Škola postupuje jako při běžné absenci.

Roušky

Všichni žáci jsou povinni nosit roušku ve společných prostorech,  při vyučování pouze žáci, kteří odmítnou testování.

Vstup do budovy školy

 • Vstup rodičům jako doprovod dětí je zakázán.
 • Vstup je povolen za účelem vyřízení stravného, družiny nebo jiných potřebných záležitostí v kanceláři školy.
 • V případě nutné konzultace zákonného zástupce s učitelem, je třeba sjednat si schůzku telefonicky, na určený termín a čas.
 • Každá osoba při vstupu do budovy je povinna nasadit si respirátor.

Obědy – POZOR!!!

 • Strava od  1. 9. 2021 nebude automaticky objednána a to i v případě, že byla na bankovní účet poslána záloha, nebo zůstal z předchozího období kladný zůstatek konta.
 • Stravu lze přihlásit v pracovní den od 25. do 31. srpna telefonicky na čísle 724 816 745 nebo osobně od 7:00 do 12:00 hodin v kanceláři školní jídelny.
 • V dalších dnech je možné obědy zakoupit v časech:
  od 6:30 do 11:30 hodin
  od 14:00 do 15:00 hodin
 • Stravu lze objednat nejpozději den předem do 12:00 hodin. Pozdější objednávky nejsou možné.
 • Odběr do jídlonosiče v první den nemoci žáka je možný pouze v čase od 11:00 do 11:30 hodin !

Družina

 • od pátku 27. srpna  je možné přihlásit žáka do školní družiny
 • přihláška k vyzvednutí u vedoucí šk. družiny  – p. Martínková, nebo v menu dokumenty – žádosti
 • platba v kanceláři školy nebo na účet školy č.ú.: 7430-441/0100, kde je nutná poznámka: ŠD + jméno žáka
 • 1. září družina do 16,00 hodin
 • od 2. září družina do 16,30 hodin
 • pro děti platí povinnost nošení roušek mimo třídy, proto prosíme, vybavte své děti dostatečným počtem roušek pro výměnu, popřípadě při ztrátě, či znehodnocení.

Vážení rodiče, i přes všechna nařízení doufáme, že nový školní rok proběhne již v téměř normálním režimu a my se budeme moci těšit z přítomnosti Vašich dětí ve škole a pomalu se vracet do normálu.

Děkuji Mgr. Irena Gahlerová, ředitelka školy

 

632 Celkem přečteno 1 Dnes přečteno