Vzhledem k tomu, že vypršel mandát členům školské rady, byly provedeny v souladu s § 167 zákona č. 561/2004 Sb. volby do školské rady na další funkční období (3 roky).

Dne 21. listopadu 2017 proběhla na pedagogické radě volba 2 členů školské rady z řad pedagogického sboru. Nominováni byli Mgr. David Chamula, Mgr. Pavel Soukup a p. Petra Černá.  Za zástupce do školské rady na volební období 2018 – 2020 byli zvoleni Mgr. Pavel Soukup a Mgr. David Chamula.

Dne 9. 11. 2017 proběhly volby do školské rady z řad rodičů – zákonných zástupců žáků školy.
Do školské rady byli voleni z celkového počtu 15 kandidátů dva kandidáti.
Nejvyšší počet hlasů získala:  p. Jana Vlasáková – celkem 42 hlasů. Na druhém místě skončila Bc. Iva Amin – celkem 35 hlasů. Z řad rodičů byly do školské rady na volební období listopad 2018-2020 zvoleny : p. Jana Vlasáková a Bc. Iva Amin.

Složení Školské rady při ZŠ Kadaň, Školní ul. 1479, okr. Chomutov na období 2018 – 2020:

Zákonní zástupci nezletilých žáků:
p. Jana Vlasáková, Bc. Iva Amin

Pedagogičtí pracovníci školy:
Mgr. Pavel Soukup, Mgr. David Chamula

Členové jmenovaní zřizovatelem:
Mgr. Jan Losenický, PharmDr. Radek Oswald

 

V Kadani dne 24. 11. 2017

Mgr. Irena Gahlerová, ředitelka školy

  ‚https://‘ “>

633 Celkem přečteno 1 Dnes přečteno