Vážení rodiče,

dnes jsme obdrželi do datových schránek 12 příloh s instrukcemi pro návrat žáků a zaměstnanců. Pracujeme na jejich prostudování, abychom vám mohli poskytnout ucelené informace.

Prozatím je rozhodnuto, že do školy v pondělí 12. dubna (lichý týden) se vrátí žáci 1.B, 2.A, 3.B, 4.A, 4.B, 5.B a v pondělí 19. dubna (sudý týden) ostatní třídy 1.A, 2.B, 3.A, 5.A, 5.C.

Podmínkou návratu žáků je povinné testování s negativním výsledkem. Podrobnější infomace budou zveřejněny zde na stránkách školy a také vám je poskytnou třídní učitelé.

Výuka bude probíhat střídavě prezenčně (ve škole) a distančně (doma).

Družina poběží v režimu 5.30 – 16.00

Stravování: organizace stravování ve školní jídelně je zajištěna tak, aby se dodržely homogení skupiny. Nezapomeňte včas zajistit dětem obědy!!

Všichni, co mají trvalé příkazy, budou mít obědy automaticky přihlášené, ostatní si musí obědy objednat na tel čísle 724 816 745, nebo na internetovém objednávání na stránkách školy. Pokud dítě ve škole přítomno nebude (z jakéhokoliv důvodu), je třeba oběd odhlásit!

Žáci na distanční výuce si mohou obědy vyzvedávat do jídlonosičů v době od 10,45 do 11,10 hodin. Pozdější výdej není z organizačních důvodů možný!
Obědy nejsou přihlášené, je nutné je přihlásit (tedy i případě, že máte trvalý příkaz) – telefonicky nebo přes internetové objednávání.

Pro žáky 2. stupně se nic nemění, pokračují v distanční výuce jako doposud. Upozorňujeme na to, že v některých třídách dojde ke změně on-line rozvrhu a také ke změně konzultací. Vše najdete na stránkách tříd.

Vážení rodiče, děkujeme za spolupráci a prosíme, mějte strpení, všechny informace vám v nejbližší době určitě poskytneme.

děkuji

ředitelka školy

 

1275 Celkem přečteno 1 Dnes přečteno