Vážení rodiče,

od středy 18. 11. 2020 je povolena osobní přítomnost žáků 1. a 2. ročníků ve škole. Prezenční výuka bude probíhat v plném rozsahu dle původního rozvrhu v homogenních  skupinách (kolektivy jednotlivých tříd se neslučují, ani jinak neprolínají).

Organizace příchodu:
1.A vstup vchodem družiny v 7:40 hodin
1.B vstup vchodem družiny v 7:50 hodin
2.A vstup hlavním vchodem v 7:40 hodin
2.B vstup hlavním vchodem v 7:50 hodin

Prosíme rodiče o dodržení těchto časů.

U vchodů si děti vyzvednou paní učitelky (popř. asistentky) a odvedou je do šaten a následně do tříd. Rodičům jako doprovod je vstup přísně zakázán!

Organizace výuky:
Výuka bude probíhat dle rozvrhu, Pouze 2. B má přesunutý Aj  ve čtvrtek ze druhé hodiny na čtvrtou vyučovací hodinu.

Z nařízení MŠMT trvá zákaz zpěvu a tělesné výchovy ( může se konat venku). Místo těchto hodin budou žáci pracovat na rozvíjení svých dovedností a znalostí z jiných vyučovacích předmětů.

Děti budou nepřetržitě v rouškách, zajistěte prosím alespoň dvě roušky na každý den. Zároveň děti teple oblékejte, ve třídách se bude intenzivně větrat.

Stravování:
Organizace stravování ve školní jídelně je zajištěna tak, aby se dodržely homogení skupiny.
Nezapomeňte včas zajistit dětem obědy!!

Odchod žáků ze školy:
Po skončení vyučování  budou žáci  odcházet po skupinách dle tříd hlavním vchodem.

Družina:
Provozní doba družiny ráno se nemění – od 5:30 hodin.
Odpoledne bude družina otevřená do 16 hodin.

Prosíme rodiče, nechávejte děti v družině jen po dobu nezbytnou, kdy budete v práci. Vzhledem k tomu, že musíme zachovat homogenitu tříd, budeme muset provizorně otevřít 4. oddělení družiny. Děti nemůžeme míchat a tak se pak stává, že zůstane ve skupině jedno dítě, které si nemá s kým hrát 🙁 .

Navíc budou děti po celý den v rouškách!

Vážení rodiče, škola se bude snažit v maximální možné míře dodržet podmínky stanovené MŠMT v „Informacích k provozu škol a školských zařízení od 18. listopadu 2020.

Pokud se situace nějak změní či MŠMT vydá nějaká další opatření, budeme vás informovat.

Prvňáčkové a druháčci, moc se na vás těšíme, tak nezapomeňte ve středu vzít tašky na záda a hurá do školy 🙂 .

519 Celkem přečteno 2 Dnes přečteno