Vážení rodiče,

v průběhu tohoto týdne vás budou kontaktovat třídní učitelky a budou zjišťovat váš zájem ohledně návratu vašich dětí od 25. května do školních lavic.

MŠMT vydalo metodické pokyny k zajištění ochrany zdraví a provozu základních škol, ze kterých vyplývá, že návrat dětí do školy je dobrovolný a zcela závisí na rozhodnutí zákonných rodičů.

Žádáme vás, abyste důkladně zvážili návrat vašich dětí do školy, aby nebyl ohrožen nikdo  z vaší rodiny, vaše dítě a také spolužáci a učitelé.

Podmínkou vstupu do školy je:

Vyplnění a podepsání „Čestného prohlášení o neexistenci příznaků virového a infekčního onemocnění“ – toto prohlášení najdete zde v příloze a nebo si ho můžete vyzvednout každý den od 8,30 do 12,00 hodin ve vestibulu školy – odevzdá žák při vstupu do školy první den

Příznaky COVID – 19: zvýšená teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest

Rizikové faktory:

Do rizikové skupiny patří žák, který osobně naplňuje alespoň jeden bod nebo pokud některý z bodů naplňuje jakákoliv osoba, která s ním žije ve společné domácnosti.

1) Chronické onemocnění plic (zahrnuje i středně závažné a závažné astma bronchiale) s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou.
2. Onemocnění srdce a/nebo velkých cév s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou např. hypertenze.
3. Porucha imunitního systému, např.
a) při imunosupresivní léčbě (steroidy, HIV apod.),
b) při protinádorové léčbě,
c) po transplantaci solidních orgánů a/nebo kostní dřeně,
4. Těžká obezita (BMI nad 40 kg/m2).
5. Farmakologicky léčený diabetes mellitus.
6. Chronické onemocnění ledvin vyžadující dočasnou nebo trvalou podporu/náhradu funkce ledvin (dialýza).
7. Onemocnění jater (primární nebo sekundární).

Doporučuje se, aby zákonní zástupci zvážili tyto rizikové faktory, pokud žák patří do rizikové skupiny, a rozhodli o účasti žáka na vzdělávacích aktivitách s tímto vědomím.


Podrobnější pokyny k průběhu pobytu žáků ve škole a organizaci výuky poskytneme během příštího týdne.

ředitelka školy

 

 

 

‚https://‘ “>

577 Celkem přečteno 1 Dnes přečteno