Vážení rodiče a milí žáci,

každoročně jsme 1. října zahajovali práci školní klubu, kde jsme nabízeli různé kroužky pro žáky, kteří nechodí do školní družiny.

V letošním školním roce musíme tuto nabídku bohužel omezit, protože téměř všichni učitelé budou minimálně konce kalendářního roku ráno nebo po skončení vyučování nabízet doučování, které má za cíl pomoci žákům doučit se učivo, které nezvládli v době distanční výuky. Nabídku doučování najdete v žákovských knížkách.

V rámci školního klubu nabízíme:

Ranní klub – pondělí – pátek – primárně pro dojíždějící žáky a žáky, kteří chodí do školy brzy ráno – 7,00 – 7,40 hodin v aule školy

příchod max. do 7,15 hodin, v rámci tohoto kroužku žáci mohou relaxovat, poslouchat hudbu, hrát společenské hry

Korálkování – úterý – kroužek je určen pro žáky 3. – 5. třídy, od 13,00 do 14,00 hodin

Výše příspěvku je 100,- Kč na školní rok, počet zájmových útvarů není omezen.
Úplata se provádí pouze jednou a to do konce října paní ekonomce v kanceláři školy.

Přihlášky odevzdat nejpozději do 22. října 2021!! Pozdější přihlášení nebude možné! Podle počtu přihlášených žáků bude kroužek nadále otevřen nebo se zruší!

Žák bude do školního klubu přijat po odevzdání vyplněné přihlášky a po zaplacení poplatku.
V případě nepřítomnosti žáka se příspěvek nevrací.

 

393 Celkem přečteno 1 Dnes přečteno