Pokud zavítáte na naši školu 5. prosince, určitě se potkáte s Mikulášem, čerty a anděly. Je to už taková tradice. Pravidelně obcházejí třídy a musíme přiznat, že se na ně všichni těší. Mikuláš se dětí vyptává, jestli byly hodné, psaly úkoly a poslouchaly paní učitelku. Mezitím čerti straší zlobivce, někteří uroní i slzičku. Andělé odmění hodné děti sladkostí. Ve všech třídách mají připravenu hezkou básničku nebo písničku. Někde je znát trocha strachu, ale ten většinou všichni překonají a jdou podat ruku Mikulášovi, obejmout anděla a sáhnout si na čertí kožich.

V prvních třídách Mikuláš rozdává dětem „Slabikáře“. Prvňáčci jsou vždycky nadšení, protože poprvé si mohou číst z opravdové knihy.

Na závěr potěšující zpráva: počet žáků na naší škole zůstává nezměněn, to znamená, že všichni byli hodní ( nikoho čerti neodnesli do pekla 🙂 )

33

17

47

foto k nahlédnutí ‚https://‘ “>

1347 Celkem přečteno 1 Dnes přečteno