Můžeme ukazovat dětem, že v laskavosti je pozitivní síla, která všechny spojuje. Můžeme být tím nejlepším vzorem pro své děti a přát si, aby se dobré skutky staly normou v naší společnosti. Můžeme s nimi mluvit o soucitu a empatii k druhým lidem, protože děti jsou naše budoucnost. 

V měsíci listopadu se žáci naší školy zapojili do projektu „Jsem laskavec“.

Happening #jsemlaskavec již sedmým rokem motivuje děti ve věku od 3 do 18 let, aby si vyzkoušely, jaké to je dělat dobro a rozdávat radost kolem sebe. Na základě zkušeností a zpětné vazby od učitelů, vychovatelů a dalších pedagogických pracovníků se totiž potvrdilo, že “procvičování” laskavosti pomáhá zlepšovat spolupráci, vztahy i náladu v kolektivu.

Do projektu se zapojila celá škola a laskavosti bylo nespočet. 

Třídy, učitelky/učitelé a asistentky se ve škole zaměřili na: společné úklidy ve škole i kolem školy, budovali příjemné klima ve třídě a dobré vztahy mezi žáky, vyzdobili společné prostory, obdarovali blízké, pomohli kamarádce v tíživé finanční situaci, plnili práci třídní služby na 100%, o přestávkách snížili používání telefonů a více si povídali. Pedagogové doučovali žáky, asistentky se žákům věnovali na kroužcích a proběhlo spoustu dalších aktivit.

Laskavosti jsme se nevyhýbali ani v domácím prostředí, kde jsme pomáhali rodičům i prarodičům s vánočním úklidem, či nákupem, a také s domácími mazlíčky.

Laskavost často vnímáme jako vlastnost, která pomáhá druhým. Ve skutečnosti je ale nejvíce prospěšná nám samotným. Proto buďme vstřícní nejen ke svému okolí, ale také sami k sobě. Můžete tak potěšit ostatní a svému životu dodat smysl. 

Mgr. kateřina Marková

 

59 Celkem přečteno 1 Dnes přečteno