V úterý 31.října probíhal u nás na Kadaňské jedničce projektový den věnovaný Halloweenu. Naše třída 6.A nejen vyzdobila třídu a oblékla strašidelné kostýmy, ale také si připravila besídku a referáty o knihách s tajemnými příběhy. V knihovně jsme zapůjčili 12 knih s touto tematikou a zájemci si z nabídnutých knih vybrali titul, který je nejvíce oslovil. Mohli vybírat ze současné literatury, ale také z klasických autorů, jako byl Oskar Wilde se svým Strašidlem Cantervillským, Bram Stoker a jeho Drákula či Jáma a kyvadlo Edgara Alana Poea.

Referující vždy uvedl autora a název díla, hlavní postavy, stručně přiblížil děj knihy, přečetl krátký úryvek a na závěr zhodnotil a popř. doporučil knihu svým spolužákům. Za svůj výkon byly děti odměněny strašidelnou sladkostí.

Besídka se velmi vydařila, dokonce jsme pokračovali během příští literatury se čtením dalších ukázek a děti projevily velký zájem o knihy se strašidelnými příběhy.

Mgr. Zita Peineltová

Halloween-6

foto ve fotogalerii

 

76 Celkem přečteno 1 Dnes přečteno