V měsíci dubnu se žáci 1. stupně účastnili akce Jarní pohár Kadaňské jedničky ve štafetovém veslování. Byla to sportovní akce pouze pro naši školu. Soutěžilo se ve dvou disciplínách na veslovacím trenažéru. Žáci z jednotlivých tříd si vytvořili posádku vždy o čtyřech členech a následně se snažili dosáhnout nejrychlejšího času v disciplíně 4x 250 m a 2x 4x 150m. Soupeřily mezi sebou 2. a 3. třídy, samostatnou kategorii měly 4. třídy a také 5. třídy.

Každá třída se umístila v jedné ze dvou disciplín a speciální cenu dostala třída 2.B. Každé dítě šlo do souboje s maximálním nasazením a tak každému účastníkovi Jarního poháru patří gratulace .

2.B-veslovani-duben-24

4B-veslovani-duben-24

5.A-veslovani-duben-24

 

25 Celkem přečteno 1 Dnes přečteno