Informace o testování žáků od 3. 1. 2022

Vážení rodiče,

mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví k testování žáků ve školách se mění takto: s účinností od 3. 1. 2022 a to v období od 3. ledna 2022 do 16. ledna 2022 probíhá testování žáků 2x v týdnu, vždy v pondělí a ve čtvrtek. Dále pak od 17. ledna 2022 probíhá testování žáků každé pondělí.

Nově se testují i žáci, kteří mají dokončené očkování nebo jsou v ochranné lhůtě po prodělání nemoci.

Povinnost podstoupit test se užáků nevztahuje na ty, kteří absolvovali nejdéle před 72 hodinami RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem nebo nejdéle před 24 hodinami rychlý antigenní test (RAT) na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 provedený poskytovatelem zdravotních služeb s negativním výsledkem.


• žáci, kteří chodi ráno do družiny se testují až na 1. vyučovací hodině – do doby otestování jsou povinni nosit roušku
• 1. až 9. třídy – testování probíhá vždy 1. vyučovací hodinu
• pokud žák přijde později nebo v jiný den, testuje se hned po příchodu do školy

forma testování – neinvazivní antigenní testy pro samoodběr

Odmítnutí screeningového testování žáků

pokud se žák screeningovému testování nepodrobí, bude se moci prezenční výuky účastnit za podmínek nastavených mimořádným opatřením MZDR

• ochrana dýchacích cest po celou dobu pobytu ve škole
• nesmí cvičit ve vnitřních prostorech
• nesmí zpívat, pokud nelze od ostatních osob dodržet odstup 2 m
• při konzumaci potravin a pokrmů včetně nápojů dodržovat rozestup od ostatních osob minimálně 1,5 metru a musí sedět v lavici nebo u stolu

uvedená opatření budou platná po dobu trvání screeningového testování
 
Odmítnutí screeningového testování žáků a povinnosti nosit ochranný prostředek dýchacích cest

• žákovi nebude umožněna osobní přítomnost na vzdělávání
• žák není automaticky omluven – na omlouvání z tohoto důvodu se vztahují pravidla školního řádu
• škola nezajišťuje pro tyto žáky distanční vzdělávání
 
Postup školy v případě pozitivního výsledku testu

• izolace od ostatních osob – žák je umístěn do izolační místnosti, kde pod dohledem vyčká na příchod zákonného zástupce 
• škola kontaktuje zákonného zástupce
• škola vydá potvrzení o tom, že byl žák pozitivně testován
• zákonný zástupce je povinen ihned kontaktovat praktického lékaře pro děti a dorost, který indikuje vyšetření metodou PCR
• v případě pozitivního výsledku testu PCR je zákonný zástupce povinen neprodleně informovat školu
• škola následně postupuje podle pokynů KHS
 
Ostatní děti ze třídy ve škole zůstávají, výuka probíhá v rouškách a zavedou se režimová opatření (homogenita skupiny, zákaz zpěvu, zákaz cvičení uvnitř). Testují se každý den, a to vše až do doby výsledku konfirmačního PCR testu žáka s pozitivním antigenním testem.
 

• žák s pozitivním výsledkem testu se může vrátit k prezenční výuce po skončení povinné izolace, potvrzení o ukončení izolace vydá praktický lékař pro děti a dorost
• v případě negativního výsledku testu RT – PCR se žák může navrátit k prezenční výuce, negativní výsledek testu doloží při nástupu do školy


 

336 Celkem přečteno 1 Dnes přečteno