Vážení rodiče a milí žáci,

předáváme vám informace, tak jak jsme je obdrželi z Ministerstva školství.


Od 13. 9. 2021 nebude ve školách a školských zařízeních platit povinnost zajištění screeningového testování dětí a žáků.
Nadále zůstávají v platnosti běžná pravidla pro nošení ochrany dýchacích cest ve školách, což především znamená, že žáci nejsou povinni nosit ochranný prostředek k zakrytí úst a nosu v případě, že jsou usazeni, a pedagogičtí pracovníci nejsou povinni nosit ochranný prostředek v případě, kdy poskytují vzdělávání. 

Jinak však platí povinnost ochrany dýchacích cest v budově školy.

V případě, kdy žák odmítne nošení ochranného prostředku tehdy, kdy je to jeho povinností, škola mu neumožní osobní přítomnost na vzdělávání či poskytování školských služeb. Dítě, žák či student není automaticky omluven ze svého vzdělávání a řídí se  pravidly stanovenými ve školním řádu. Povinnost nosit stanovený prostředek ochrany dýchacích cest nelze považovat za zásah do osobní integrity osoby. Pouze odmítání povinnosti nošení ochrany dýchacích cest tedy není dostatečným omluvitelným důvodem pro neúčast na prezenční výuce a plnění povinné školní docházky. Školám se v takových případech nedoporučuje ani poskytování distanční výuky. V případě dlouhodobého zanedbávání školní docházky škola postupuje dle běžných postupů a spolupracuje s příslušnými orgány.


Vážení rodiče a milí žáci, děkujeme všem za dodržování tohoto nařízení a jsme moc rádi, že opět může normálně učit.

Děti prosíme, aby nezapomínaly doma roušky a měly stále alespoň jednu náhradní v tašce.

Přejeme všem pevné zdraví

ředitelka školy

 

 

398 Celkem přečteno 1 Dnes přečteno