Žáci šestých a sedmých ročníků měli možnost v pátek 8. září navštívit klub DOpatra v Kadani.

Služba je určena všem dětem od 6 let, které mohou být ohrožené společensky nežádoucím chování, které tráví svůj volný čas převážně na ulici, prožívají náročné životní období, nebo se dostávají do konfliktu se společností. S návštěvníky klubu navazují kontakt, poskytují jim pomoc a podporu při řešení tíživých situací, příležitost pro bezpečné a společensky přijatelné trávení volného času. Pozitivně ovlivňují jejich životní styl a začlenění do společnosti.

4b9b6cb5-1c6f-4d25-b46c-b7c6741eb418

foto ve fotogalerii

 

 

 

 

 

98 Celkem přečteno 1 Dnes přečteno