Prosím rodiče a strávníky, aby v případě zájmu o stravování učinili včasnou objednávku stravy.

Strava od  1. 9. 2020 nebude automaticky objednána a to i v případě, že byla na bankovní účet poslána záloha, nebo zůstal z předchozího období kladný zůstatek konta.

Stravu lze přihlásit v pracovní den od 24. srpna 2020 telefonicky na čísle 724 816 745, osobně od 7:00 do 12:00 hodin v kanceláři školní jídelny, nebo prostřednictvím webových stránek školy pod odkazem jídelníček (horní menu) – iCanten.

Stravu lze objednat nejpozději den předem do 12:00 hodin. Pozdější objednávky nejsou možné.

Děkuji

Kamila Míchalová, vedoucí ŠJ

‚https://‘ “>
783 Celkem přečteno 1 Dnes přečteno