Vážení rodiče,

v pondělí se vrací do školy již všichni žáci školy bez rotace.

V pátek odpoledne jsme dostali z MŠMT tyto doplňující informace:

1) frekvence preventivního antigenního testování se stanoví na jedenkrát týdně pro všechny žáky i pro zaměstnance

2) Při sportovních činnostech ve školách a školských zařízeních se umožňuje využívání šaten, ostatní vnitřní prostory, např. sprchy, jsou nadále zakázány. Při sportování se nenosí roušky.

3) Mění se doba po prodělání onemocnění covid-19, po kterou zaměstnanci a žáci  nemusí podstupovat preventivní testování, a to z 90 dní od pozitivního testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 na 180 dní.

4)  K provozu škol v přírodě – v písemném prohlášení před odjezdem bude uvedeno, že osoba účastnící se školy v přírodě nebyla v kontaktu s výše uvedenými osobami v posledních 14 kalendářních dnech.

5)  Vzdělávací činnost školy realizovaná v průběhu jednoho vyučovacího dne mimo budovu školy (např. v podobě exkurzí) je umožněna.

 

 

496 Celkem přečteno 1 Dnes přečteno