V pátek 22. dubna proběhl na škole každoroční projekt Den Země, který jsme letos propojili také s týdenním projektem – Týden dobrých skutků, při kterém se každá třída zamýšlí nad tím, jak někomu pomoci nebo mu jen tak prostě udělat malou radost.

V rámci projektu Den Země byl proveden jak důkladný jarní úklid v areálu školy, tak i úklid v některých lokalitách Kadaně, které si jednotlivé třídy sami zvolily.

Realizace Dne Země vede žáky k uvědomování si nutnosti udržování a zkrášlování jak okolí školy, tak i celého města, ve kterém žijeme. Jeho cílem je, aby si žáci vážili a aktivně se podíleli na ochraně životního prostředí.

A tak se ve škole upravovala zeleň, přesazovaly květiny, natíraly lavičky a uklízel celý areál.

Mimo školu jsme také uklízeli dětské hřiště, naučnou stezku, cestu na Želinu a poznávali rostliny, stromy a krásy našeho města i jeho okolí.

Toho jsme  využili  a  naše nové ukrajinské spolužáky jsme  provedli Kadaní, seznámili je s naším krásným městem a ukázali jim některá zajímavá místa.

3.t-1

79-1

9.A-1

9.A-5

 foto ve fotogalerii

 

420 Celkem přečteno 1 Dnes přečteno