Přijímací zkoušky se blíží, deváťáci využívají každé volné chvíle, aby zdokonalili své vědomosti, a tak jsme jim chtěli usnadnit práci při řešení testů z českého jazyka a pozvali jsme si Mgr. Jarmila Vepřeka, češtináře v běhu, aby žákům pomohl orientovat se lépe v didaktických testech. Přednáška proběhla v rámci MAP 4 ORP Kadaň. Děti tak mohly sledovat postup při řešení úkolů týkajících se porozumění textu, skladby, tvarosloví, pravopisu, ale i stylistiky či pochopení významu slova.

Žáci ocenili nejen obsah přednášky, ale také načasování těsně před přijímacími zkouškami.

Přejeme všem žákům zdárný průběh u přijímacích zkoušek a držíme pěsti, aby se dostali všichni na svou zvolenou a doufáme i vytouženou školu.

Učitelé a zaměstnanci školy

Cj-didaktaky-1

cj-2

cj-3

 

79 Celkem přečteno 1 Dnes přečteno