V úterý 19. listopadu naši školu navštívil pan starosta, který přišel pobesedovat s žáky 8. a 9. tříd o listopadových dnech roku 1989. V průběhu besedy žákům promítl několik zajímavých fotografií nejen z tohoto roku, ale i daleko starší a ukázal našim dětem, jak vypadalo tenkrát naše dnes již krásné královské město.

Besedovalo se o událostech kolem listopadu 1989 a také o době za komunismu, o tom, jak v té době neexistovala svoboda tisku, mluveného slova a svobodné rozhodování.

Beseda probíhala v aule školy, kde za přispění našeho parlamantu byla také uspořádaná výstava tzv. „retro věcí“, které nám zapůjčili rodiče a zaměstnanci školy – děkujeme.

Panu starostovi patří náš dík, za jeho čas, který věnoval našim žáků a za vzpomínky, které nás dospělé vtáhly zpátky do dob našeho dětství a mládí :).

3

foto ve fotogalerii

 

‚https://‘ “>

470 Celkem přečteno 1 Dnes přečteno