V úterý 25. června byli pozváni naši deváťaci na radnici, kde se ve velké zasedací síni setkali s panem starostou, místostarostou a p, Gvoždiákovou.

Všichni jmenovaní oslovili naše žáky a popřáli jim mnoho úspěchů v dalším studiu a v životě. 

A naše škola děkuje vedení města a p. Gvoždiákové, která ma starosti školství, za jejich podporu a spolupráci, které si velmi vážíme.

starosta-9.-tr.-25.6.243

 

58 Celkem přečteno 1 Dnes přečteno