Již podeváté se letos pod záštitou Organizace spojených národů připomíná 21. březen jako Světový den Downova syndromu (World Down Syndrome Day / WDSD). Datum symbolicky odkazuje na podstatu této geneticky podmíněné anomálie, trizomie 21. chromozomu. Proto se slaví právě 21. den 3. měsíce. Světový den Downova syndromu je příležitostí pro několik milionů osob s Downovým syndromem, pro jejich rodiny, blízké a přátele po celém světě poukázat na pozitivní i problematické aspekty, které s sebou přináší život s chromozomem navíc.

Téma letošních oslav zastřešuje motto „My se rozhodujeme“ („We decide“). Cílem je poukázat na skutečnost, že všichni lidé s Downovým syndromem by se měli, stejně jako ostatní, s případnou adekvátní podporou plně účastnit rozhodování o záležitostech ovlivňujících jejich životy. Jejich smysluplná participace je základním principem lidských práv, podporovaným Úmluvou OSN o právech osob se zdravotním postižením.

Třída 1.B se v úterý 21.3. zapojila do tohoto světového dnu Downova syndromu. Odlišnost ponožek podporuje myšlenku, že lidé jsou různí. Každý jsme jiný, jako ty ponožky.❤

c7fb9221-caca-4eac-84fb-b7124c2ae952

74a7fe1b-377d-4d58-8045-3b168ef66845

 

 

 

162 Celkem přečteno 1 Dnes přečteno