Vážení rodiče budoucích prvňáčků,

ve středu 4. února a ve čtvrtek 5. února 2015

od 13 do 17 hodin

proběhne na všech školách v Kadani

zápis do prvních tříd.

 

Podmínky přijetí:

O přijímání dětí k základnímu vzdělání rozhoduje dle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, ředitel školy.

Zákonný zástupce má právo na svobodnou volbu školy dle vlastního výběru.

Školský zákon stanoví, že ředitel školy je povinen přednostně přijmout děti s místem trvalého pobytu ve školském obvodu spádové oblasti.

Podrobné informace najdete na na odkaze:

Menu 2 – Budoucí prvňáci – Zápis do 1. tříd

 Budoucí prvňáčkové, těšíme se na vás a přejeme krásné vzpomínky na další důležitý krůček ve vašem životě.

ředitelka školy Mgr. Irena Gahlerová
třídní učitelky budoucích prvních tříd: Mgr. Miloslava Horová a Mgr. Jarmila Svobodová

  ‚https://‘ “>

867 Celkem přečteno 2 Dnes přečteno