Zaměstnanci

 

 

Mgr. Irena Gahlerová ředitelka školy reditelka@1zskadan.cz
Mgr. Pavel Soukup zástupce ředitelky zastupce@1zskadan.cz
1. stupeň – pedagogové
Mgr. Buriánková Jindřiška buriankova@1zskadan.cz
Mgr. Hlaváčková Karla hlavackova@1zskadan.cz
Mgr. Horová Miloslava horova@1zskadan.cz
Mgr. Kotková Hana kotkova@1zskadan.cz
Mgr. Kučerová Zdeňka kucerova@1zskadan.cz
Mgr. Kusá Kateřina kusa@1zskadan.cz
Mgr. Polidarová Monika výchovná poradkyně vychovnyporadce@1zskadan.cz
Mgr. Svobodová Jarmila svobodova@1zskadan.cz
Mgr. Vaníčková Jiřina vanickova@1zskadan.cz
Mgr. Vojířová Soňa  koordinátorka EVVO vojirova@1zskadan.cz
Mgr. Zdráhalová Zuzana zdrahalova@1zskadan.cz
2. stupeň – pedagogové
Černá Petra cerna@1zskadan.cz
Ing. Daníčková Alena danickova@1zskadan.cz
Mgr. Elisová Vlasta elisova@1zskadan.cz
Mgr. Chamula David koordinátor ŠVP chamula@1zskadan.cz
Mgr. Marková Kateřina preventistka markova@1zskadan.cz
Mgr. Michalova Kateřina michalova@1zskadan.cz
Mgr. Peineltová Zita peineltova@1zskadan.cz
Mgr. Seifertová Martina seifertova@1zskadan.cz
Ing. Střelcová Markéta strelcova@1zskadan.cz
Špontáková Naděžda spontakova@1zskadan.cz
Mgr. Vránek David vranek@1zskadan.cz
asistentky pedagoga
Mgr. Havlišová Marcela  havlisova@1zskadan.cz
Chárová Alena, DiS  charova@1zskadan.cz
družina
Martínková Hana vedoucí vychovatelka druzina@1zskadan.cz
Mgr. Nováková Jaroslava vychovatelka druzina@1zskadan.cz
Šilhanová Vlasta vychovatelka druzina@1zskadan.cz
školní jídelna
Míchalová Kamila vedoucí jídelny skolnijidelna@1zskadan.cz
Géciová Vladimíra kuchařka
Hrychová Marie kuchařka
Hudková Taťána kuchařka
Kašková Jana kuchařka
Králíková Marcela kuchařka
správní zaměstnanci
Skuhrovcová Růžena ekonomka školy kancelar@1zskadan.cz
Fajfr Miroslav školník
Soukup Václav strojník bazénu
Březinová Vítězslava uklízečka
Lédlová Markéta uklízečka
Mišalková Božena uklízečka
Solarová Dana uklízečka

Základní informace o škole

Základní škola, ul. Školní 1479
432 01 Kadaň
IČO: 46789979

kancelář
tel.: 474 335 121
tel.: 607 923 590
fax: 474 335 122
e-mail: kancelar@1zskadan.cz
datová schránka: qzzgimc

ředitelna
tel.: 474 335 119
e-mail: reditelka@1zskadan.cz

školská rada
e-mail: jednickakadan@seznam.cz

Pověřenec pro OOÚ
Ing. Josef Kolařík
tel.: 777 319 140
e-mail: dpo.kadan@gmail.com

TOPlist