Volby do školské rady

 
 
Vážení rodiče, v souladu s § 167 Školského zákona proběhnou v průběhu měsíce října a listopadu 2014 volby do školské rady. Školská rada je orgán školy umožňující zákonným zástupcům nezletilých žáků, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy. Školská rada má 6 členů, z nichž třetinu jmenuje zřizovatel, třetinu volí zákonní zástupci nezletilých žáků a třetinu volí pedagogičtí pracovníci školy. Funkční období členů školské rady je tři roky. Školská rada zasedá nejméně dvakrát ročně. Harmonogram průběhu voleb: - do 31.10. 2014 potvrdí zákonný zástupce v žákovské knížce svůj případný zájem stát se členem ŠR nebo navrhne kandidáta z příslušné třídy - na listopadových třídních schůzkách dne 13.11.2014 budou ze seznamu kandidátů zvoleni dva zástupci - na pedagogické radě dne 25.11.2014 budou zvoleni dva zástupci z řad ped. pracovníků První schůzka nově zvolených členů ŠR se uskuteční v průběhu měsíce března 2015. Podrobnější informace naleznete v přiložených dokumentech:
Ředitelka školy děkuje všem členům bývalé školské rady za jejich spolupráci, aktivitu a podporu naší školy.