Školní klub

 

Motto: „Dítě je knihou, ze které máme číst a do které máme psát.“

Hlavním posláním školního klubu je zabezpečení zájmové činnosti, odpočinku a rekreace žáků.
Činnost školního klubu je určena přednostně pro žáky druhého stupně základní školy, žáci 1. stupně se mohou přihlásit, pokud nenavštěvují školní družinu.

Organizace:

Školní klub vykonává pravidelnou činnost ve dnech školního vyučování.
O prázdninách je provoz po projednání se zřizovatelem přerušen.
Provozní doba školního klubu je po celý pracovní týden dle jednotlivého rozpisu, který je každoročně upravován podle nabídky.

Škola v rámci školního klubu nabízí různé zájmové kroužky, pro jejichž činnost má vhodné prostorové, materiální a personální podmínky.

Školní klub využívá pro svou činnost školní bazén, školní tělocvičny, školní hřiště, školní knihovnu a odborné učebny.
Do školního klubu přicházejí žáci po skončení vyučování podle časového rozvrhu a po skončení odchází domů.

Školní klub také vítá spolupráci rodičů.

Příspěvek rodičů:

Výše příspěvku je 100,- Kč na školní rok, počet zájmových útvarů není omezen.
Úplata se provádí pouze jednou a to do konce října paní ekonomce v kanceláři školy.

Žák bude do školního klubu přijat po odevzdání vyplněné přihlášky a po zaplacení poplatku.
V případě nepřítomnosti žáka se příspěvek nevrací.

Nabídka aktivit na školní rok 2016 – 17.

název den hodina třída vedoucí
Máme rádi hudbu pondělí 13.30-14,15 4. – 9. Mgr. Kučerová
Pirátský klub úterý 13,30-14,15 3.A Mgr. Vaníčková
Čj a M hrou úterý 12,50-13,30 3. Mgr. Buriánková
Plavecká liga středa 6,40-7,40 4.-9. Mgr. Marková
Já to zvládnu středa 11,45-12,30 2.B Mgr. Svobodová
Práce s PC středa 14,00-15,00 4.-9. Mgr. Vránek
Procvičování z Čj a M středa 12,40-13,25 4.A Mgr. Vojířová
Florbal čtvrtek 14,00-15,30 6.-9. Mgr. Elisová
Chemické pokusnictví čtvrtek 6,45-7,45 9. p. Černá
Fyzika nanečisto čtvrtek 7,00-7,45 6.-9. Ing. Daníčková

 

florbal

florbal

 

 

 

 

                                                                 chemické pokusnictví

chemie

                                                                míčové hry

míčové hry

 

 

 

 

 

                                                                 práce na PC

PC

 

 

 

 

 

 

                                                                plavecká liga

plavecká liga

 

 

 

 

 

                                                               zpívání

zpívání

Základní informace o škole

Základní škola, ul. Školní 1479
432 01 Kadaň
IČO: 46789979

kancelář
tel.: 474 335 121
tel.: 607 923 590
fax: 474 335 122
e-mail: kancelar@1zskadan.cz
datová schránka: qzzgimc

ředitelna
tel.: 474 335 119
e-mail: reditelka@1zskadan.cz

školská rada
e-mail: jednickakadan@seznam.cz

TOPlist