Školní klub

 
Motto: „Dítě je knihou, ze které máme číst a do které máme psát.“ Hlavním posláním školního klubu je zabezpečení zájmové činnosti, odpočinku a rekreace žáků. Činnost školního klubu je určena pro žáky 2. stupně základní školy, žáci 1. stupně se mohou přihlásit, pokud nenavštěvují školní družinu.

Organizace:

Školní klub vykonává pravidelnou činnost ve dnech školního vyučování. O prázdninách je provoz po projednání se zřizovatelem přerušen. Provozní doba školního klubu je po celý pracovní týden dle jednotlivého rozpisu, který je každoročně upravován podle nabídky. Škola v rámci školního klubu nabízí různé zájmové kroužky, pro jejichž činnost má vhodné prostorové, materiální a personální podmínky. Školní klub využívá pro svou činnost školní bazén, školní tělocvičny, školní hřiště, školní knihovnu a odborné učebny. Do školního klubu přicházejí žáci po skončení vyučování podle časového rozvrhu a po skončení odchází domů. Školní klub také vítá spolupráci rodičů.

Příspěvek rodičů:

Výše příspěvku je 100,- Kč na školní rok, počet zájmových útvarů není omezen. Úplata se provádí pouze jednou a to do konce října paní ekonomce v kanceláři školy. Přihlášky odevzdat nejpozději do 25. října 2017!! Pozdější přihlášení nebude možné! Podle počtu přihlášených žáků bude kroužek nadále otevřen nebo se zruší! Žák bude do školního klubu přijat po odevzdání vyplněné přihlášky a po zaplacení poplatku. V případě nepřítomnosti žáka se příspěvek nevrací.

Nabídka aktivit na školní rok 2017 - 18.

název den hodina třída vedoucí
Máme rádi hudbu pondělí 13,00-14,00  1.-3. Mgr. Kučerová
středa  13,00-14,00  4.-5. Mgr. Kučerová
Píšťalky pondělí 13,00-14,00  1.-5. Mgr. Hlaváčková
Atletika pondělí  14,00-15,00  2,-9. Mgr. Marková
Hrajeme si s barvami pondělí  13,00-14,00  4.-5. Mgr. Vojířová
Míčové hry úterý  13,00-14,00  2,-5. Mgr. Elisová
středa  14,00-15,30  6.-9. Mgr. Elisová
Hravě s angličtinou středa  13,00-14,00  3.-5. Mgr. Michalová
Chemické pokusnictví středa  13,45-14,30  9. p. Černá
Plaveme pro radost čtvrtek  13,00-14,00  3.-5. p.Černá
Spinning čtvrtek 14,00-15,00  6.-9. Ing. Daníčková
 

florbal

florbal

       

                                                                 chemické pokusnictví

chemie

                                                                míčové hry

míčové hry          

                                                                 práce na PC

PC            

                                                                plavecká liga

plavecká liga          

                                                               zpívání

zpívání

Základní informace o škole

Základní škola, ul. Školní 1479
432 01 Kadaň
IČO: 46789979

kancelář
tel.: 474 335 121
tel.: 607 923 590
fax: 474 335 122
e-mail: kancelar@1zskadan.cz
datová schránka: qzzgimc

ředitelna
tel.: 474 335 119
e-mail: reditelka@1zskadan.cz

školská rada
e-mail: jednickakadan@seznam.cz

Pověřenec pro OOÚ
Ing. Josef Kolařík
tel.: 777 319 140
e-mail: dpo.kadan@gmail.com

TOPlist