Školní klub

 

Motto: „Dítě je knihou, ze které máme číst a do které máme psát.“

Hlavním posláním školního klubu je zabezpečení zájmové činnosti, odpočinku a rekreace žáků.
Činnost školního klubu je určena pro žáky 2. stupně základní školy, žáci 1. stupně se mohou přihlásit, pokud nenavštěvují školní družinu.

Organizace:

Školní klub vykonává pravidelnou činnost ve dnech školního vyučování.
O prázdninách je provoz po projednání se zřizovatelem přerušen.
Provozní doba školního klubu je po celý pracovní týden dle jednotlivého rozpisu, který je každoročně upravován podle nabídky.

Škola v rámci školního klubu nabízí různé zájmové kroužky, pro jejichž činnost má vhodné prostorové, materiální a personální podmínky.

Školní klub využívá pro svou činnost školní bazén, školní tělocvičny, školní hřiště, školní knihovnu a odborné učebny.
Do školního klubu přicházejí žáci po skončení vyučování podle časového rozvrhu a po skončení odchází domů.

Školní klub také vítá spolupráci rodičů.

Příspěvek rodičů:

Výše příspěvku je 100,- Kč na školní rok, počet zájmových útvarů není omezen.
Úplata se provádí pouze jednou a to do konce října paní ekonomce v kanceláři školy.

Přihlášky odevzdat nejpozději do 25. října 2019!! Pozdější přihlášení nebude možné! Podle počtu přihlášených žáků bude kroužek nadále otevřen nebo se zruší!

Žák bude do školního klubu přijat po odevzdání vyplněné přihlášky a po zaplacení poplatku.
V případě nepřítomnosti žáka se příspěvek nevrací.

Nabídka aktivit na školní rok 2019 - 20.

název den hodina třída vedoucí
Míčové hry pondělí 13,50-15,20  6.-9. Mgr. Elisová
Malý ekonom pondělí 13,40-14,30 7. p. Dlouhý
Základy znakové řeči úterý  13,00-14,00  4.-5. p. Kačírková
Vokální kroužek

úterý
lichý týden

13,40-15,30 6,-9. p. Dlouhý
Angličtina hrou středa 13,50-14,50  4.-5. Mgr. Marková
Učíme se vařit

středa
lichý týden

13,00-14,00 4.-5. p. Špontáková
Kreativní tvoření středa 13,00-14,00 4.-5. p. Kačírková
Hravá němčina čtvrtek 12,50-13,50 4.-5. Ing. Střelcová
Fyziky se nebojíme čtvrtek  7.00-7,45  6.-9. Ing. Daníčková

 

míčové hry

 

 

 

Míčové hry

 

florbal

                                                  

plavecká liga

 

Plaveme pro radost  

  trička   

           

 

 

 

 

 

Kreativní tvoření

 

IMG_5952

 

 

 

 

Angličtina hrou

 

 

SAMSUNG CAMERA PICTURES  

 

 

Máme rádi hudbu

 

 

 

 

Základní informace o škole

Základní škola, ul. Školní 1479
432 01 Kadaň
IČO: 46789979

kancelář
tel.: 474 335 121
tel.: 702 292 632
fax: 474 335 122
e-mail: kancelar@1zskadan.cz
datová schránka: qzzgimc

ředitelna
tel.: 474 335 119
tel.: 722 742 515
e-mail: reditelka@1zskadan.cz

školská rada
e-mail: jednickakadan@seznam.cz

Pověřenec pro OOÚ
Ing. Josef Kolařík
tel.: 777 319 140
e-mail: dpo.kadan@gmail.com

TOPlist