Motto: „Dítě je knihou, ze které máme číst a do které máme psát.“

Hlavním posláním školního klubu je zabezpečení zájmové činnosti, odpočinku a rekreace žáků.
Činnost školního klubu je určena pro žáky 2. stupně základní školy, žáci 1. stupně se mohou přihlásit, pokud nenavštěvují školní družinu.

Organizace:

Školní klub vykonává pravidelnou činnost ve dnech školního vyučování.
O prázdninách je provoz po projednání se zřizovatelem přerušen.
Provozní doba školního klubu je po celý pracovní týden dle jednotlivého rozpisu, který je každoročně upravován podle nabídky.

Škola v rámci školního klubu nabízí různé zájmové kroužky, pro jejichž činnost má vhodné prostorové, materiální a personální podmínky.

Školní klub využívá pro svou činnost školní bazén, školní tělocvičny, školní hřiště, školní knihovnu a odborné učebny.
Do školního klubu přicházejí žáci po skončení vyučování podle časového rozvrhu a po skončení odchází domů.

Školní klub také vítá spolupráci rodičů.

Příspěvek rodičů:

Výše příspěvku je 100,- Kč na školní rok, počet zájmových útvarů není omezen.
Úplata se provádí pouze jednou a to do konce října paní ekonomce v kanceláři školy.

Přihlášky odevzdat nejpozději do 23. října 2020!! Pozdější přihlášení nebude možné! Podle počtu přihlášených žáků bude kroužek nadále otevřen nebo se zruší!

Žák bude do školního klubu přijat po odevzdání vyplněné přihlášky a po zaplacení poplatku.
V případě nepřítomnosti žáka se příspěvek nevrací.

Vzhledem k mimořádným hygienickým opatřením nabízíme v tomto školním roce kroužky pouze pro 4. a 5. třídy.

Nabídka aktivit na školní rok 2020 – 21.

název den hodina třída vedoucí
Kreativní tvoření úterý 13,00-14,00  4.-5. p. Kačírková
Malování středa 13,00-14,00 4.-5. p.Kačírková
Angličtina hrou čtvrtek  13,50-14,50  4.-5. Mgr. Marková
         

 

míčové hry

 

 

 

Míčové hry

 

florbal

                                                  

plavecká liga

 

Plaveme pro radost  

  trička   

           

 

 

 

 

 

Kreativní tvoření

 

IMG_5952

 

 

 

 

Angličtina hrou

 

 

SAMSUNG CAMERA PICTURES  

 

 

Máme rádi hudbu

 

 

 

 

‚https://‘ “>