Škola – organizace školního roku

 

2019 – 2020

Období školního vyučování ve školním roce 2019 – 2020 začne v pondělí 2. 9. 2019.
Vyučování bude v l. pololetí ukončeno ve čtvrtek 30. ledna 2020.

Období školního vyučování ve druhém pololetí bude ukončeno v úterý 30. června 2020.

pondělí 2.9. 2019

1. třídy:
přivítání v aule v 8:00 hod. – zástupce města pan starosta, vedení školy, třídní učitelky
cca v 9 hodin: odchod prvňáčků do tříd
pro rodiče v aule krátké informace – vedoucí družiny a školní jídelny
cca v  9,30 hodin: společné zahájení šk. roku před budovou školy

2. – 9. třídy: ve třídách – přivítání, školní řád, BOZ, rozvrh hodin apod.

v 9,30 hodin slavnostní zahájení školního roku před budovou školy – všichni žáci a zaměstnanci školy…….vlajka, hymna školy
vyučování všech žáků končí po skončení slavnostního zahájení cca v 9,40 hodin

oběd 10:30 – 12:00 hod.

úterý 3. 9. 2019

1. třídy : 2 vyučovací hodiny do 9,40 hodin
2. – 9. třídy: vyučování dle rozvrhu do 11,35 hodin
oběd od 11,30 do 12,30 hodin

středa 4. 9. 2019

• 1. třídy : 3 vyučovací hodiny do 10,40 hodin
• 2. – 5. třídy: vyučování dle rozvrhu do 11,35 hodin
• 6. – 9. třídy: vyučování dle rozvrhu do 12,30 hodin
• oběd od 11,30 do 13,00 hodin

čtvrtek 5. 9. 2019 a pátek 6. 9. 2019

• 1. třídy : 4 vyučovací hodiny do 11,35 hodin
• 2. – 9. třídy: vyučování dle rozvrhu


 Prázdniny:

podzimní:         úterý 29. a středa 30. října 2019
vánoční:            pondělí 23. prosince 2019 – pátek 3. ledna 2020
vyuč. začne v pondělí 6. ledna 2020
pololetní:          pátek 31. ledna 2020
jarní:                 3. února – 9. února 2020
velikonoční:     čtvrtek 19. a pátek 20. dubna 2020
hlavní:              středa 1. července – pondělí 31. srpna 2020


 

Plánovaná ředitelská volna: nejsou


 

Zápis dětí do l. ročníku ZŠ:    
1. a 2. dubna 2020


 

Termíny podávání přihlášek a přijímacích zkoušek na střední školy a konzervatoře:

přihlášky:  obory s talentovou zkouškou do 30. listopadu 2019 pro 1. kolo
obory bez talentové zkoušky do 1. března 2020 pro 1. kolo

termíny zkoušek:
a) Talentové zkoušky

  • obory středního vzdělávání od 2. do 15. ledna 2020
  • Gymnázium se sportovní přípravou od 2. ledna do 15. února 2020
  • konzervatoře od 15. do 31. ledna 2020

b) Přijímací zkoušky

  • obory bez talentové a maturitní zkoušky od 22. do 30. dubna 2020
  • obory s maturitní zkouškou bez talentové zkoušky od 12. do 26. dubna 2020

Termíny pro přijímací řízení na střední školy a konzervatoře (včetně termínů přijímacích a talentových zkoušek) stanoví školský zákon a vyhláška č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání.


 

Schůzky s rodiči:

12. 9. 2019 ……..celá škola v 15,30 hod.
doplňující volby do školské rady

28.11.2019……1. stupeň v 15,30 hodin, 2. stupeň v 16,00 hodin

9. 1. 2020……individuální konzultace 13 – 15,30 hodin

20.-24. dubna 2020…..dle sjednaných termínů (učitel – rodič – žák)


 Pedagogické rady:

29. 8. 2019 v 10,30 hod.

25. 9. 2019 ve 14,00 hodin

19. 11. 2019 ve 14,00 hodin

21. 1. 2020 ve 14,00 hodin

22. 4. 2020 ve 14,00 hodin

16. 6. 2020 ve 14,00 hodin


 

 

Základní informace o škole

Základní škola, ul. Školní 1479
432 01 Kadaň
IČO: 46789979

kancelář
tel.: 474 335 121
tel.: 702 292 632
fax: 474 335 122
e-mail: kancelar@1zskadan.cz
datová schránka: qzzgimc

ředitelna
tel.: 474 335 119
tel.: 722 742 515
e-mail: reditelka@1zskadan.cz

školská rada
e-mail: jednickakadan@seznam.cz

Pověřenec pro OOÚ
Ing. Josef Kolařík
tel.: 777 319 140
e-mail: dpo.kadan@gmail.com

TOPlist

Archivy