Škola – organizace školního roku

 

2017 – 2018

Období školního vyučování ve školním roce 2017 – 2018 začne v pondělí 4. 9. 2017.
Vyučování bude v l. pololetí ukončeno ve středu 31. ledna 2018.
Období školního vyučování ve druhém pololetí bude ukončeno v pátek 29. června 2018.

pondělí 4. 9. 2017

1. třídy:
přivítání v aule v 8:00 hod. – zástupce města Ing. Vaško, vedení školy, třídní učitelky
cca v 9 hodin: odchod prvňáčků do tříd
pro rodiče v aule krátké informace – vedoucí družiny a školní jídelny
cca v  9,30 hodin: společné zahájení šk. roku před budovou školy

2. – 9. třídy: ve třídách – přivítání, školní řád, BOZ, rozvrh hodin apod.

v 9,30 hodin slavnostní zahájení školního roku před budovou školy – všichni žáci a zaměstnanci školy…….vlajka, hymna školy
vyučování všech žáků končí po skončení slavnostního zahájení cca v 9,40 hodin

oběd 10:30 – 12:00 hod.

úterý 5. 9. 2017

1. třídy : 2 vyučovací hodiny do 9,40 hodin
2. – 9. třídy: vyučování dle rozvrhu do 11,35 hodin
oběd od 11,15 do 12,30 hodin

středa 6. 9. 2017

vyučuje se zcela podle rozvrhu


 Prázdniny:

podzimní:         čtvrtek 26. a pátek 27. října 2017
vánoční:            sobota 23. prosince 2017 – úterý 2. ledna 2018
vyuč. začne ve středu 3. ledna 2018
pololetní:          pátek 2. února 2018
jarní:                 5. března – 11. března 2018
velikonoční:     čtvrtek 29. a pátek 30. března 2018
hlavní:              pondělí 2. července – pátek 31. srpna 2018

 

Plánovaná ředitelská volna: pátek 29. září 2017


 

Zápis dětí do l. ročníku ZŠ:    
4. – 5. dubna 2018


 

Termíny podávání přihlášek a přijímacích zkoušek na střední školy a konzervatoře:

přihlášky:  obory s talentovou zkouškou do 30. listopadu 2017 pro 1. kolo
obory bez talentové zkoušky do 1. března 2018 pro 1. kolo

termíny zkoušek:
a) Talentové zkoušky

  • obory středního vzdělávání od 2. do 15. ledna 2018
  • Gymnázium se sportovní přípravou od 2. ledna do 15. února 2018
  • konzervatoře od 15. do 31. ledna 2018

b) Přijímací zkoušky

  • obory bez talentové a maturitní zkoušky od 22. do 30. dubna 2018
  • obory s maturitní zkouškou bez talentové zkoušky od 12. do 28. dubna 2018
  • Gymnázium se sportovní přípravou  od 12. do 28. dubna 2018

Termíny pro přijímací řízení na střední školy a konzervatoře (včetně termínů přijímacích a talentových zkoušek) stanoví školský zákon a vyhláška č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání.


 

Schůzky s rodiči:

14. 9. 2017 ……..celá škola v 15,30 hod.

9. 11. 2017……1. stupeň v 15,30 hodin, 2. stupeň v 16,00 hodin

18. 1. 2018……1. stupeň v 15,30 hodin, 2. stupeň v 16,00 hodin

květen 2018…..dle sjednaných termínů (učitel – rodič – žák)


 Pedagogické rady:

31. 8. 2017 v 9,00 hod.

20. 9. 2017 ve 14,00 hodin

21. 11. 2017 ve 14,00 hodin

23. 1. 2018 ve 14,00 hodin

24. 4. 2018 ve 14,00 hodin

19. 6. 2018 ve 14,00 hodin


 

 

Základní informace o škole

Základní škola, ul. Školní 1479
432 01 Kadaň
IČO: 46789979

kancelář
tel.: 474 335 121
tel.: 607 923 590
fax: 474 335 122
e-mail: kancelar@1zskadan.cz
datová schránka: qzzgimc

ředitelna
tel.: 474 335 119
e-mail: reditelka@1zskadan.cz

školská rada
e-mail: jednickakadan@seznam.cz

Pověřenec pro OOÚ
Ing. Josef Kolařík
tel.: 777 319 140
e-mail: dpo.kadan@gmail.com

TOPlist