Škola – organizace školního roku

 

2018 - 2019

Období školního vyučování ve školním roce 2018 - 2019 začne v pondělí 3. 9. 2018.
Vyučování bude v l. pololetí ukončeno ve čtvrtek 31. ledna 2019.

Období školního vyučování ve druhém pololetí bude ukončeno v pátek 28. června 2019.

pondělí 3. 9. 2018

1. třídy:
přivítání v aule v 8:00 hod. - zástupce města p. Gvoždiáková, vedení školy, třídní učitelky

cca v 9 hodin: odchod prvňáčků do tříd
pro rodiče v aule krátké informace - vedoucí družiny a školní jídelny
cca v  9,30 hodin: společné zahájení šk. roku před budovou školy

2. – 9. třídy: ve třídách - přivítání, školní řád, BOZ, rozvrh hodin apod.

v 9,30 hodin slavnostní zahájení školního roku před budovou školy - všichni žáci a zaměstnanci školy.......vlajka, hymna školy
vyučování všech žáků končí po skončení slavnostního zahájení cca v 9,40 hodin

oběd 10:30 – 12:00 hod.

úterý 4. 9. 2018

1. třídy : 2 vyučovací hodiny do 9,40 hodin
2. – 9. třídy: vyučování dle rozvrhu do 11,35 hodin
oběd od 11,30 do 12,30 hodin

středa 5. 9. 2018

• 1. třídy : 3 vyučovací hodiny do 10,40 hodin
• 2. – 9. třídy: vyučování dle rozvrhu do 11,35 hodin
• oběd od 11,30 do 12,30 hodin

čtvrtek 6. 9. 2018 a pátek 7. 9. 2018

• 1. třídy : 4 vyučovací hodiny do 11,35 hodin
• 2. – 9. třídy: vyučování dle rozvrhu


 Prázdniny:

podzimní:         pondělí 29. a úterý 30. října 2018
vánoční:            sobota 22. prosince 2018 - středa 2. ledna 2019
vyuč. začne ve čtvrtek 3. ledna 2019
pololetní:          pátek 1. února 2019
jarní:                 11. března – 17. března 2019
velikonoční:     čtvrtek 18. a pátek 19. dubna 2019
hlavní:              sobota 29. července - neděle 1. září 2019


 

Plánovaná ředitelská volna: nejsou


 

Zápis dětí do l. ročníku ZŠ:    
10. a 11. dubna 2019


 

Termíny podávání přihlášek a přijímacích zkoušek na střední školy a konzervatoře:

přihlášky:  obory s talentovou zkouškou do 30. listopadu 2018 pro 1. kolo
obory bez talentové zkoušky do 1. března 2019 pro 1. kolo

termíny zkoušek:
a) Talentové zkoušky

  • obory středního vzdělávání od 2. do 15. ledna 2019
  • Gymnázium se sportovní přípravou od 2. ledna do 15. února 2019
  • konzervatoře od 15. do 31. ledna 2019

b) Přijímací zkoušky

  • obory bez talentové a maturitní zkoušky od 22. do 30. dubna 2019
  • obory s maturitní zkouškou bez talentové zkoušky od 12. do 26. dubna 2019
  • Gymnázium se sportovní přípravou  od 12. do 26. dubna 2019

Termíny pro přijímací řízení na střední školy a konzervatoře (včetně termínů přijímacích a talentových zkoušek) stanoví školský zákon a vyhláška č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání.


 

Schůzky s rodiči:

13. 9. 2018 ........celá škola v 15,30 hod.

29.11.2018......1. stupeň v 15,30 hodin, 2. stupeň v 16,00 hodin

10. 1. 2019......individuální konzultace 13 - 15,30 hodin

23.-26. dubna 2019.....dle sjednaných termínů (učitel - rodič - žák)


 Pedagogické rady:

30. 8. 2018 v 10,30 hod.

19. 9. 2018 ve 14,00 hodin

20. 11. 2018 ve 14,00 hodin

22. 1. 2019 ve 14,00 hodin

16. 4. 2019 ve 14,00 hodin

18. 6. 2019 ve 14,00 hodin


 

 

Základní informace o škole

Základní škola, ul. Školní 1479
432 01 Kadaň
IČO: 46789979

kancelář
tel.: 474 335 121
tel.: 607 923 590
fax: 474 335 122
e-mail: kancelar@1zskadan.cz
datová schránka: qzzgimc

ředitelna
tel.: 474 335 119
e-mail: reditelka@1zskadan.cz

školská rada
e-mail: jednickakadan@seznam.cz

Pověřenec pro OOÚ
Ing. Josef Kolařík
tel.: 777 319 140
e-mail: dpo.kadan@gmail.com

TOPlist