2020 – 2021

Období školního vyučování ve školním roce 2020 – 2021 začne v úterý 1. 9. 2020.
Vyučování bude v l. pololetí ukončeno ve čtvrtek 28. ledna 2021.

Období školního vyučování ve druhém pololetí bude ukončeno ve středu 30. června 2021.

úterý 1. 9. 2020

1. třídy:
přivítání před školou v 8,15 hodin – zástupce města, vedení školy, třídní učitelky
následně  odchod prvňáčků do tříd
pro jednoho zákonného zástupce v aule krátké informace – ředitelky školy, vedoucí družiny, školní jídelny a třídních učitelek
cca v  9,30 hodin: předání prvňáčku zpět rodičům před školou

2. – 9. třídy: ve třídách – přivítání, školní řád, BOZ, rozvrh hodin apod. vyučování všech žáků končí v 9,40 hodin

oběd 10:30 – 12:00 hod.

středa 2. 9. 2020

1. třídy : 2 vyučovací hodiny do 9,40 hodin
2. – 9. třídy: vyučování do 11,35 hodin
oběd od 11,30 do 12,30 hodin

čtvrtek 3. 9. 2020

• 1. třídy : 3 vyučovací hodiny do 10,40 hodin
• 2. – 5. třídy: vyučování dle rozvrhu do 11,35 hodin
• 6. – 9. třídy: vyučování dle rozvrhu do 12,30 hodin
• oběd od 11,30 do 13,00 hodin

pátek 4. 9. 2020

• 1. třídy : 4 vyučovací hodiny do 11,35 hodin
• 2. – 9. třídy: vyučování dle rozvrhu


 Prázdniny:

podzimní:         čtvrtek 29. a pátek30. října 2020
vánoční:            středa 23. prosince 2020 – neděle 3. ledna 2021
vyuč. začne v pondělí 4. ledna 2021
pololetní:          pátek 29. ledna 2021
jarní:                 8. února – 14. února 2021
velikonoční:     čtvrtek 1. a pátek 2. dubna 2020
hlavní:              čtvrtek 1. července – úterý 31. srpna 2021


Plánovaná ředitelská volna: 16. listopadu 2020


Zápis dětí do l. ročníku ZŠ:    
určí MÚ v Kadani předpoklad 7. a 8. dubna 2021


Termíny podávání přihlášek a přijímacích zkoušek na střední školy a konzervatoře:

přihlášky:  obory s talentovou zkouškou do 30. listopadu 2020 pro 1. kolo
obory bez talentové zkoušky do 1. března 2021 pro 1. kolo

termíny zkoušek:
a) Talentové zkoušky

  • obory středního vzdělávání od 2. do 15. ledna 2021
  • Gymnázium se sportovní přípravou od 2. ledna do 15. února 2021
  • konzervatoře od 15. do 31. ledna 2021

b) Přijímací zkoušky

  • obory bez talentové a maturitní zkoušky od 22. do 30. dubna 2021
  • obory s maturitní zkouškou bez talentové zkoušky od 12. do 26. dubna 2021
  • Gymnázium se sportovní přípravou  od 12. dubna do 28. dubna 2021

Termíny pro přijímací řízení na střední školy a konzervatoře (včetně termínů přijímacích a talentových zkoušek) stanoví školský zákon a vyhláška č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání.


Schůzky s rodiči:

září 2020 – informace k průběhu školního roku budou na stránkách školy
v případě potřeby konzultace rodiče s třídním učitelem, bude nutné domluvit si telefonicky termín a čas

další termíny třídních schůzek – jejich konání bude záležet na hygienické situaci a popř. na dalších hygienických nařízení

26.11.2020……1. stupeň v 15,30 hodin, 2. stupeň v 16,00 hodin

14. 1. 2021……individuální konzultace 13 – 15,30 hodin

květen 2020 (bude upřesněno)…..dle sjednaných termínů (učitel – rodič – žák)


 Pedagogické rady:

27. 8. 2020 v 9,30 hodin

30. 9. 2020 ve 14,00 hodin

19. 11. 2020 ve 14,00 hodin

19. 1. 2021 ve 14,00 hodin

22. 4. 2021 ve 14,00 hodin

22. 6. 2020 ve 14,00 hodin


 

 ‚https://‘ “>