2021 – 2022

Období školního vyučování ve školním roce 2021 – 2022 začne ve středu 1. 9. 2021.
Vyučování bude v l. pololetí ukončeno v pondělí 31. ledna 2022.

Období školního vyučování ve druhém pololetí bude ukončeno ve čtvrtek 30. června 2022.

středa 1. 9. 2021

1. třídy:
přivítání před školou v 8,05 hodin – zástupce města, vedení školy, třídní učitelky
následně  odchod prvňáčků do tříd
pro jednoho zákonného zástupce v aule krátké informace – ředitelky školy, vedoucí družiny, školní jídelny a třídních učitelek
cca v  9,45 hodin: předání prvňáčku zpět rodičům před školou

2. – 9. třídy: ve třídách – přivítání, školní řád, BOZ, rozvrh hodin apod. vyučování všech žáků končí v 9,40 hodin

oběd 10:30 – 12:00 hod.

čtvrtek 2. 9. 2021

1. třídy : 2 vyučovací hodiny do 9,40 hodin
2. – 9. třídy: vyučování do 11,35 hodin
oběd od 11,30 do 12,30 hodin

pátek 3. 9. 2021

• 1. třídy : 3 vyučovací hodiny do 10,40 hodin
• 2. – 5. třídy: vyučování dle rozvrhu do 11,35 hodin
• 6. – 9. třídy: vyučování dle rozvrhu do 12,30 hodin
• oběd od 11,30 do 13,00 hodin


 Prázdniny:

podzimní:         středa 27. a pátek 29. října 2021
vánoční:            čtvrtek 23. prosince 2021 – neděle 2. ledna 2022
vyuč. začne v pondělí 3. ledna 2022
pololetní:          pátek 4. února 2022
jarní:                 21. února – 27. února 2022
velikonoční:     čtvrtek 14. a pátek 15. dubna 2022
hlavní:              pátek 1. července – středa 31. srpna 2022


Plánovaná ředitelská volna: pondělí 27. září 2021


Zápis dětí do l. ročníku ZŠ:    
určí MÚ v Kadani předpoklad 6. a 7. dubna 2022


Termíny přijímacích zkoušek na střední školy a konzervatoře:

a) Talentové zkoušky

  • obory středního vzdělávání od 2. do 15. ledna 2022
  • Gymnázium se sportovní přípravou od 2. ledna do 15. února 2022
  • konzervatoře od 15. do 31. ledna 2022

b) Přijímací zkoušky

Čtyřleté obory vzdělání:
1. termín: úterý 12. dubna 2022
2. termín: středa 13. dubna 2022

Obory šestiletých a osmiletých gymnázií:
1. termín: úterý 19. dubna 2022
2. termín: středa 20. dubna 2022

Jednotná přijímací zkouška v náhradním termínu je stanovena pro všechny uvedené obory vzdělání na dny:
1. termín: úterý 10. května 2022
2. termín: středa 11. května 2022

Jednotná přijímací zkouška se nekoná při přijímacím řízení do oborů vzdělání se závěrečnou zkouškou, do oborů vzdělání s výučním listem, do oborů zkráceného studia a do oborů vzdělání středních škol skupiny 82 Umění a užité umění. Možnost konání školní přijímací zkoušky tím není dotčena, kromě oborů vzdělání v konzervatoři.


Schůzky s rodiči: bude upřesněno dle informací z MŠMT

9. září 2021 – třídní schůzky 15,30 – 16,00 hodin

2. prosince 2021 – konzultační hodiny 13,00 – 15,30 hodin

13. ledna. 2022 – třídní schůzky 1.st od 15,30, 2.st. od 16,00 hodin

2. – 6. května 2022 – dle sjednaných termínů (učitel – rodič – žák)


 Pedagogické rady:

30. 8. 2021 v 11,00 hodin

29. 9. 2021 ve 14,00 hodin

25. 11. 2021 ve 14,00 hodin

25. 1. 2022 ve 14,00 hodin

28. 4. 2022 ve 14,00 hodin

21. 6. 2022 ve 14,00 hodin