Škola – organizace školního roku

 

Organizace školního roku 2016 -2017

Období školního vyučování ve školním roce 2016 – 2017 začne ve čtvrtek 1. 9. 2016.
Vyučování bude v l. pololetí ukončeno v úterý 31. ledna 2017.
Období školního vyučování ve druhém pololetí bude ukončeno v pátek 30. června 2017.

čtvrtek 1.9.2016

1. třídy: přivítání v aule v 8:00 hod., program do 9,30 hodin, pak společné zahájení šk. roku
2. – 9. třídy: vyučování do 9,40 hodin
• slavnostní zahájení školního roku v 9,30 hodin všichni žáci a zaměstnanci školy          …….vlajka, hymna školy
• oběd 10:30 – 12:00 hod.

pátek 2. 9. 2016

1. třídy : 2 vyučovací hodiny do 9,40 hodin
2. – 9. třídy: vyučování dle rozvrhu do 11,35 hodin
• oběd od 11,30 do 12,30 hodin

pondělí 5. 9. 2016

vyučuje se zcela podle rozvrhu


 

Prázdniny:

podzimní:         středa 26. a čtvrtek 27. října 2016
vánoční:            pátek 23. prosince 2016 – pondělí 2. ledna 2017 
vyuč. začne v úterý 3. ledna 2017
pololetní:          pátek 3. února 2017
jarní:                 27. února – 5. března 2017
velikonoční:     čtvrtek 13. a pátek 14. dubna 2017
hlavní:              sobota 1.července-neděle 3. září 2017

 

Plánovaná ředitelská volna: nejsou

Zápis dětí do l. ročníku ZŠ:      5. – 6. dubna 2017

Termíny přijímacích zkoušek na SŠ a SOU, konzervatoře:
obory s talentovou zkouškou:                 od 2. do 15. ledna 2017
konzervatoře:                                             od 15. do 31. ledna 2017
Gymnázium se sportovní přípravou:    od 2. ledna do 15. února 2017

obory bez talentové zkoušky:
obory s maturitní zkouškou:          od 12. do 28. dubna 2017
ostatní obory:                                    od 22. do 30. dubna 2017
 
Termíny pro přijímací řízení na střední školy a konzervatoře (včetně termínů přijímacích
a talentových zkoušek) stanoví školský zákon a vyhláška, kterou se stanoví podrobnosti
o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách a která nahrazuje vyhlášku č. 671/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů.


 

Schůzky s rodiči:

 

 

Pedagogické rady:

31. 8. 2016 v 9,30 hod

 

 

Základní informace o škole

Základní škola, ul. Školní 1479
432 01 Kadaň
IČO: 46789979

kancelář
tel.: 474 335 121
tel.: 607 923 590
fax: 474 335 122
e-mail: kancelar@1zskadan.cz
datová schránka: qzzgimc

ředitelna
tel.: 474 335 119
e-mail: reditelka@1zskadan.cz

školská rada
e-mail: jednickakadan@seznam.cz

TOPlist