Recyklohraní www.recyklohrani.cz

Bližší informace: Mgr. Zdeňka Kučerová

sběr: začínáme 1. října 2020

každý čtvrtek od 7:20 do 7:55 hod.
nebo dle domluvy

Sbíráme:

    baterie a drobné elektro zařízení (mobily, MP3,…..)

Celkové výsledky za rok 2019 – 20


 

Žáci školy odevzdali do zpětného odběru celkem:

  • 173 kg starých použitých baterií (865 bodů)
  • 70 ks tonerů (40 bodů)
  • 63 ks mobilních telefonů (189 bodů)
  • 380 kg elektrospotřebičů (1 140 bodů)
  • 1 220,1 kg kaštanů
  • 180 kg víček

Z celkových  bodů se objednaly odměny – dárkové předměty pro nejlepší sběrače- v hodnotě 5 656 bodů.

Vzhledem k mimořádné situaci (COVID-19) jsme museli vybrat všechny nasbírané body a objednat tak více odměn, které se přesunou na příští rok. Zatím není jasné, jestli se v programu Recyklohraní bude pokračovat.

Zůstatek na kontě je tedy 13 bodů. Peníze za sběr víček budou přepsány do příštího roku na odměny pro nejlepší sběrače. Za sběr kaštanů dostala škola od „Lesy ČR s.r.o“ stromy k vánočnímu projektu. Sběrači kaštanů obdrželi diplomy a sladké odměny.

Nejlepší sběrači:

Víčka:        

1.   Šimon a Kryštof Kratinovi 1.A, 4.A

2.  Sebastián Marcikán 4.C

3.  Jakub Remiš 4.A

Elektro:      

1.   Šimon a Kryštof Kratinovi 1.A, 4.A

2.  Tobiáš Pácal 1.A

3.  Adéla a Lubomír Lippmannovi 2.A, 4.C

Baterie:      

1.   Šimon a Kryštof Kratinovi 1.A, 4.A

2.  Tadeáš Vešselý 4.C

3.  Tobiáš Pácal 1.A

Mobily:      

1.   Tobiáš Pácal 1.A

2.  Šimon a Kryštof Kratinovi 1.A, 4.A

3. Jakub Demjan 1.A

Tonery:      

1.   Adéla a Lubomír Lippmannovi 2.A, 4.C     

2.  Tobiáš Pácal 1.A

3.  Viktorie Mojžíšová 2.A

Kaštany:     

1. Tobiáš Pácal 1.A

2. Ondřej Vágner 4.A

3. Adam Čtrnáctý 3.A

Další doplňující aktivity, které proběhly v roce 2019/2020

– aktivně jsme se zúčastnili „Dne bez aut“ na dopravním hřišti (září 2019)

– sbírali jsme kaštany (říjen – listopad 2019)

– zúčastnili jsme se soutěže ve sběru baterií „Velká podzimní soutěž“ (listopad 2019)

– pozorovali jsme změny v přírodě a počasí, sledovali jsme naší meteorologickou stanici

– celoročně jsme zapojeni do projektu „Ovoce do škol“, kde vedeme žáky ke zdravé výživě

– zúčastnili jsme se výtvarných soutěží

– vyrobili jsme vánoční ozdoby na stromeček na náměstí i před školou z odpadového materiálu

– v hodinách VV a PČ vyrábíme z odpadového materiálu

– víčka z PET lahví používáme k manipulačním činnostem v matematice

– žáci stavěli prostorové stavby z víček

– žáci ve školní družině vytvářeli z přírodního materiálu domečky pro hmyz

– žáci 2. a 3. tříd se účastnili výjezdů do lesa s lesníky z Lesy ČR s.r.o.

– žáci naší školy se zapojili do úklidu a zvelebení okolí naší školy, celoroční úklid v okolí školy zajišťují třídy podle rozpisu

– učitelé pro žáky připravili přírodovědné vycházky do okolí

Vzhledem k mimořádné situaci kvůli šíření viru Covid-19, neproběhly všechny projekty a aktivity, které byly na tento rok naplánované.

Zpracovala Mgr. Soňa Vojířová


šk. rok. baterie kg tonery  ks mobily  ks elektro kg kaštany kg víčka     kg
2014-15 117 34 49 320 1 481 430
2015-16 350 27 36 196 755 172
2016-17 134 92 19 278 826 170
2017-18 81 49 62 100 826 215
2018-19 212 162 18 794 358 136
2019-20 173 70 63 380 120 180

 

Snimek 001Snimek 002

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Získali jsme certifikát za sběr baterií od firmy ASEKOl

[wpdm_file id=20]


‚https://‘ “>