Environmentální výchova – Recyklohraní

 

Recyklohraní www.recyklohrani.cz

Bližší informace: Mgr. Monika Polidarová

každý čtvrtek od 7:20 do 7:55 hod.
nebo dle domluvy

Sbíráme:

    baterie a drobné elektro zařízení (mobily, MP3,…..)
  • tonery a cartridge z tiskáren….. , více na www.CART4FUTURE.CZ
  • víčka z PET lahví
  • kaštany

 

Celkové výsledky za rok 2015 – 16

Žáci školy odevzdali do zpětného odběru celkem:

  • 350 kg starých použitých baterií (1 361 bodů)
  • 27 ks tonerů (25 bodů)
  • 36 ks mobilních telefonů (198 bodů)
  • 196 ks elektrospotřebičů (1 494 bodů)
  • 755 kg kaštanů
  • 172 kg víček

I se splněným úkolem „Od mávání k mobilu, od energie k pohybu“ (500 bodů) jsme získali v rámci Recyklohraní  3 578 bodů. Z minulého šk. roku bylo převedeno 3 490 bodů.

Z celkových 7 068 bodů se objednaly odměny – dárkové předm��ty pro nejlepší sběrače- v hodnotě 1 274 bodů.

Zůstatek na kontě je tedy 5 794 bodů.

Peníze za sběr víček byly použity na odměny. Za sběr kaštanů dostala škola od „Lesy s.r.o“ darem stromy k vánočnímu projektu. Sběrači kaštanů obdrželi diplomy a sladké odměny již na podzim.

Další doplňující aktivity, které proběhly v roce 2015/2016

- aktivně jsme se zúčastnili „Dne bez aut“ na dopravním hřišti (září 2015)

- sbírali jsme kaštany (říjen 2015)

- zúčastnili jsme se soutěže ve sběru baterií „Velká podzimní soutěž“ (listopad 2015)

- pozorovali jsme změny v přírodě a počasí, sledovali jsme naší meteorologickou stanici

- celoročně jsme zapojeni do projektu „Ovoce do škol“, kde vedeme žáky ke zdravé výživě

- plnili jsme úkol „Od mávání k mobilu, od energie k pohybu“, za který jsme dostali 500 bodů v rámci Recyklohraní (leden 2016)

- sbírali jsme vypsaná pera Centropen a zúčastnili se soutěže (leden 2016)

- zúčastnili jsme se soutěže „Seber mobil“ (únor 2016)

- žáci 1.- 8. ročníků se zúčastnili výjezdního programu „Tonda Obal na cestách“ (březen 2016)

- navštívili jsme divadelní představení s ekologickým tématem „O Balynce“ (březen 2016)

- žáci 8. ročníků měli v rámci hodin angličtiny projekt „Recyklace“

- celoškolně probíhal projekt „Okno do světa“, který obsahoval i agroturistiku (duben 2016)

- někteří žáci odcestovali do školy v přírodě v Žihli (květen 2016)

- žáci 6. a 9. tříd se zúčastnili prezentace a výstavy „Krajina znovuzrozená“ s tématem rekultivace na Gymnáziu v Kadani (květen 2016)

- žáci 7., 8. a 9. ročníků navštívili Jáchymov – uranové doly a naučnou stezku o těžbě stříbra a minerálů (květen 2016)

- žáci 9. ročníků vyjeli na exkurzi do ETU II. (červen 2016)

- zúčastnili jsme se výtvarných soutěží

- vyrobili jsme vánoční ozdoby na stromeček na náměstí i před školou z odpadového materiálu

- v hodinách VV a PČ vyrábíme z odpadového materiálu

- víčka z PET lahví používáme k manipulačním činnostem v matematice

- žáci stavěli prostorové stavby z víček

- v první třídě byla na návštěvě mláďata – kuřata a jehňata, prohlédli jsme si husí vejce

- žáci naší školy se zapojili do projektu, který byl organizován ke Dni Země, zapojili se do úklidu a zvelebení okolí naší školy, celoroční úklid v okolí školy zajišťují třídy podle rozpisu

- žáci celé naší školy si vybudovali ekologické záhonky v pytlích, na kterých provádí pěstitelské práce

- učitelé pro žáky připravili přírodovědné vycházky do okolí

- během školního roku žáci navštěvovali Lesopark v Chomutově

 
 

Zpracovala  Mgr. Monika Polidarová, v  Kadani 15. června 2016


 Celkové výsledky za rok 2014 – 15


Žáci školy odevzdali do zpětného odběru celkem:
• 117 kg starých použitých baterií (626 bodů)
• 34 ks tonerů (35 bodů)
• 49 ks mobilních telefonů (147 bodů)
• 320 kg elektrospotřebičů (985 bodů)
• 23 kg šípků
• 1 481 kg kaštanů
• asi 250 kg víček pro Honzíka (1. pol.) + 180 kg víček (za 2. pololetí)- utrženo 630,- Kč

I se splněným úkolem Ovocná výzva (490 bodů) jsme získali v rámci Recyklohraní 2 283 bodů.
Roční zprávu za rok 2014 lze najít na webových stránkách www.asekol.cz v sekci „Tiskové centrum“.
Z celkových 4 784 bodů se objednaly odměny – dárkové předměty pro nejlepší sběrače- v hodnotě 694 bodů a zakoupil se výjezdní program za 750 bodů.
Zůstatek na kontě je tedy 3 340 bodů. Peníze za sběr víček (630,- Kč) byly použity na odměny. Peníze za sběr šípků obdrželi sběrači hned. Za sběr kaštanů dostala škola od Lesů darem stromy k vánočnímu projektu. Sběrači kaštan�������� obdrželi sladké odměny.

Další doplňující aktivity, které proběhly v roce 2014/2015
– aktivně jsme se zúčastnili „Dne bez aut“ na dopravním hřišti
– pozorovali jsme změny v přírodě a počasí, sledovali jsme naší meteorologickou stanici
– celoročně jsme zapojeni do projektu „Ovoce do škol“, kde vedeme žáky ke zdravé výživě
– zúčastnili jsme se výtvarných soutěží
– vyrobili jsme vánoční ozdoby na stromeček na náměstí i před školou z odpadového materiálu
– v hodinách VV a PČ vyrábíme z odpadového materiálu
– v hodinách Pč jsme použili šípky na výrobu náhrdelníků
– 4. třídy tvořily obrazy v životní velikosti z listů
– 1. třída vyrobila závěs z přírodnin
– víčka z PET lahví používáme k manipulačním činnostem v matematice
– žáci stavěli prostorové stavby z víček
– ve 4. třídě si vyzkoušeli chov žížal
– v první třídě byla na návštěvě mláďata – kuřata a jehňata, prohlédli jsme si husí vejce
– navštívil nás chovatel hadů
– žáci naší školy se zapojili do projektu, který byl organizován ke Dni Země, zapojili se do úklidu a zvelebení okolí naší ��koly, celoroční úklid v okolí školy zajišťují třídy podle rozpisu
– žáci celé naší ��koly si vybudovali ekologické záhonky v pytlích, na kterých provádí pěstitelské práce
– učitelé pro žáky připravili přírodovědné vycházky do okolí
– někteří žáci odcestovali do školy v přírodě v Lučkovicích
– během školního roku žáci navštěvovali Lesopark v Chomutově
– v rámci Přírodovědného semináře se žáci 2. stupně zabývají tříděním odpadů a úsporou energií
– žáci 2.- 7. ročníků se zúčastnili výjezdního programu „Recyklace hrou“
– žáci 7. a 9. tříd se zúčastnili soutěže zaměřené na životní prostředí Mini globe Games
– žáci 1. a 4. tříd navštívili úpravnu vody v Hradišti

 

Snimek 001Snimek 002

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zpracovala Mgr. Monika Polidarová, v Kadani 18. června 2015


 

Získali jsme certifikát za sběr baterií od firmy ASEKOl
Základní informace o škole

Základní škola, ul. Školní 1479
432 01 Kadaň
IČO: 46789979

kancelář
tel.: 474 335 121
tel.: 607 923 590
fax: 474 335 122
e-mail: kancelar@1zskadan.cz
datová schránka: qzzgimc

ředitelna
tel.: 474 335 119
e-mail: reditelka@1zskadan.cz

školská rada
e-mail: jednickakadan@seznam.cz

TOPlist