Projekty

 

Rodiče vítáni - Škola otevřená rodičům, rodiče otevření škole

Rodiče oceňují, když se k nim škola chová vstřícně a partnersky. Učitelé si přejí, aby rodiče žáků s nimi táhli za jeden provaz a byli otevření vzájemné komunikaci. Věříme, že spolupráce a partnerská komunikace škol a rodičů se vyplácí, a to oběma stranám. A proto vznikla značka Rodiče vítáni, značka pro školy otevřené rodičům. http://www.rodicevitani.cz/

Ovoce do škol

Cílem projektu "Ovoce do škol" je mj. zvýšit oblibu produktů z ovoce, zeleniny a banánů, přispět k trvalému zvýšení spotřeby ovoce a zeleniny, vytvořit stravovací návyk ve výživě dětí, zlepšit zdravotního stav mladé populace, bojovat proti epidemii dětské obezity a zvrátit klesající spotřebu ovoce a zeleniny. http://www.msmt.cz/ministerstvo/novinar/vlada-schvalila-projekt-ovoce-do-skol

Celé Česko čte dětem

Tato osvětová a mediální kampaň, největší svého druhu v České republice, se zaměřuje na podporu čtenářské gramotnosti dětí a mládeže, ale také na propagaci hodnotné literatury a budování pevných vazeb v rodině prostřednictvím společného čtení. http://www.celeceskoctedetem.cz/

Rosteme spolu       registrační číslo 3650018

Základní škola Kadaňská jednička uzavřela smlouvu o spolupráci na projektu „Rosteme spolu“, který realizuje občanské sdružení Radka v Kadani. Projekt je podpořen Fondem pro nestátní neziskové organizace „Rosteme spolu“, číslo 365 00 18 (dále jen „projekt“), který je realizován od 1. 8. 2014 do 30. 4. 2016 v Kadani a jejím okolí, okres Chomutov. V rámci tohoto projektu chceme poskytnout podporu dětem z cílové slupiny, aby byly dostatečně připravené na vstup do ZŠ, aby zvládly povinnou školní docházku a aby jejich rodiče měli dostatečné kompetence nezbytně potřebné k podpoře dětí ve vzdělávání a jejich zdravému vývoji. Cíle projektu: Hlavním cílem projektu je úspěch dětí z romské komunity v hlavním vzdělávacím proudu a změna rodinného prostředí tak, aby naplňování cíle nebránilo. Cíle chceme dosáhnout vytvořením podmínek pro zdárný a všestranný rozvoj dětí, konkrétně předškolním klubíkem a školní přípravou, které chceme realizovat v Kadani a v lokalitě Prunéřov. Předškolní klubík pro děti od 3 let do 6 let, tak aby byly podchyceny ještě dříve než až předškolní třídou či přípravnou třídou ZŠ. Školní příprava pro děti od 6 do 15 let, tak aby s nimi bylo soustavně pracováno - aby zvládly povinnou školní docházku (uspěly v hlavním vzdělávacím proudu) a byly připraveny a motivovány na další vzdělávání. Hlavní aktivity: 1) Předškolní klubík = Aktivitami Předškolního klubíku chceme poskytnout 20 dětem a jejich rodičům z CS dostatečnou podporu pro úspěšný vstup dětí do MŠ / ZŠ. Podpora spočívá zejména v rozvoji dovedností a schopností dětí (vč.nácviku sebeobsluhy a rozvoje řeči), ale také v práci s rodiči děti tak, aby změnili svůj postoj k předškolní výchově = chtěli, aby se jejich děti vzdělávali v MŠ i ZŠ. Aktivitu budou zajišťovat 2 lektorky v klubíku, dále pak s dětmi bude pracovat psycholog a logoped. Aktivity budou probíhat 5x v týdnu dopoledne; budou realizovány současně a provázaně - od Po do St v době od 9 do 12 hod budou skupinové aktivity; Čt a Pá bude určen pro individuální práci s rodinami. 2) Školní příprava = Aktivitami Školní přípravy chceme poskytnout 40 dětem a jejich rodičům z CS dostatečnou podporu pro úspěšné zvládnutí povinné školní docházky na ZŠ. Podpora spočívá zejména v doučování dětí, ale také v práci s rodiči dětí tak, aby změnili svůj postoj ke školní docházce = chtěli, aby se jejich děti vzdělávaly na ZŠ a byli schopni jim po skončení aktivity sami poskytnout prostor a podporu při společné domácí školní přípravě. Aktivitu budou zajišťovat 2 lektorky ve školní přípravě, dále pak s dětmi bude pracovat celkem 10 dobrovolníků. Aktivity budou probíhat 5x v týdnu odpoledne; dle aktuální domluvy s dětmi a rodiči.        

Základní informace o škole

Základní škola, ul. Školní 1479
432 01 Kadaň
IČO: 46789979

kancelář
tel.: 474 335 121
tel.: 607 923 590
fax: 474 335 122
e-mail: kancelar@1zskadan.cz
datová schránka: qzzgimc

ředitelna
tel.: 474 335 119
e-mail: reditelka@1zskadan.cz

školská rada
e-mail: jednickakadan@seznam.cz

Pověřenec pro OOÚ
Ing. Josef Kolařík
tel.: 777 319 140
e-mail: dpo.kadan@gmail.com

TOPlist