Projekty – Výzva 56

 
 

????????????

Název projektu v rámci "Výzvy č. 56"

"Do světa a do knihovny"

Registrační číslo projektu:  CZ.1.07/1.1.00/56.2669 Cíle programu, oblasti podpory OP VK je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR. Cílem OP VK je rozvoj vzdělanostní společnosti za účelem posílení konkurenceschopnosti ČR prostřednictvím modernizace systémů počátečního, terciárního a dalšího vzdělávání, jejich propojení do komplexního systému celoživotního učení a zlepšení podmínek ve výzkumu a vývoji. Globálním cílem prioritní osy 1 -  Počáteční vzdělávání - je rozvoj a zkvalitňování počátečního vzdělávání s důrazem na zlepšení klíčových kompetencí absolventů garantujících uplatnitelnost na trhu práce a zvýšení motivace k dalšímu vzdělávání. Cílem oblasti podpory 1.1 - Zvyšování kvality ve vzdělávání - je zvýšení kvality počátečního vzdělávání. Popis podporovaných aktivit oblasti podpory 1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání Podporované aktivity dle Prováděcího dokumentu OP VK - Podpora realizace kurikulární reformy škol a školských zařízení. - Podpora výuky cizích jazyků a v cizích jazycích ve školách a školských zařízeních.