Projekty – Výzva 02_16_022

 
 
OPVVV_logolink_barva Příjemce dotace: Základní škola Kadaň, ul. Školní 1479, okr. Chomutov  Název projektu: Spolu a lépe  Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0005785 Období realizace: 1. 9. 2017 - 31. 8. 2019 Naše škola čerpá finanční prostředky z Evropských strukturálních fondů v rámci OP VVV prostřednictvím výzvy 02_16_022 Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ I. Z finančních prostředků v celkové výši 980.710,- Kč hradíme následující aktivity:  Školní asistent – personální podpora ZŠ Sdílení zkušeností pedagogů z různých škol prostřednictvím vzájemných návštěv (ZŠ) Tandemová výuka na ZŠ CLIL ve výuce na ZŠ Čtenářský klub pro žáky ZŠ Doučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem