Prevence

 

„Škola je chrámem výchovy - a proto nejvíce nezbedností natropí děti ve škole.“
Mark Twain

Důležitou součástí výchovné práce školy je prevence v oblasti primárně patologických jevů.
Eliminace negativního vlivu vrstevníků, špatného okolního prostředí je součástí výchovného působení školy a pedagogických pracovníků.
Nabízíme žákům zapojení do kroužků v rámci školního klubu, účast v soutěžích a olympiádách a také se zapojujeme do humanitárních akcí.
Žákům 1. stupně nabízíme možnost nepřeberného množství aktivit v rámci družiny.

metodik prevence: Mgr. Kateřina Marková
konzultační hodiny: každé ráno od 7:40 do 7:55 hodin
kdykoliv po telefonické domluvě

Důležitá telefonní čísla a kontakty:

Občanské sdružení Světlo - Provozuje nízkoprahová zařízení poskytující ambulantní a terénní služby osobám ohroženým závislostí na návykových látkách.
Jana Švermy 6, 43201 Kadaň
Tel.: 603 804 191, 725 758 588, 474 335 347, 725 543 165
E-mail: ossvetlo@os-svetlo.net

Pedagogicko-psychologická poradna Kadaň
Fibichova 1129
432 01 Kadaň
Tel.: 474 334 487, 775 441 276
E-mail: kadan@pppuk.cz
Web: http://www.pppuk.cz/poradny/kadan

Linka bezpečí:
pro děti – tel. 116 111
e-mail: pomoc@linkabezpeci.cz

pro rodiče – tel. 840 111 234, 606 021 021
e-mail: pomoc@rodicovskalinka.cz

Linka důvěry – Modrá linka - tel. 549 241 010, 608 902 410

Dětské krizové centrum - Dětské krizové centrum, o.s. (DKC) zajišťuje komplexní psychosociální pomoc dětem, dospívajícím a jejich rodinám.
tel./fax: 241 480 511, 241 483 853
mobil: 777 664 672
e-mail: ambulance@ditekrize.cz

NON-STOP Linka důvěry DKC
tel. 241 484 149, 777 715 215
e-mail: problem@ditekrize.cz

Národní linka prevence proti AIDS
tel. 800 144 144

Poradenská linka pro pedagogy, žáky i rodiče v oblasti šikany
tel. 841 220 220

Linka Ztracené dítě
non stop krizová pomoc zdarma pro rodiny s dětmi a jejich blízké
tel. 116 000
Jsme tu, abychom pomohli. Volejte kdykoli. Raději včas. Dokud to není ztracené.

Centrum krizové intervence
tel. 284 016 666

Gay linka pomoci
tel. 222 514 040

Policie ČR...
tel. 158

Hasiči
tel. 150

Záchranná služba
tel. 155

Tísňová linka
tel. 112

Základní informace o škole

Základní škola, ul. Školní 1479
432 01 Kadaň
IČO: 46789979

kancelář
tel.: 474 335 121
tel.: 702 292 632
fax: 474 335 122
e-mail: kancelar@1zskadan.cz
datová schránka: qzzgimc

ředitelna
tel.: 474 335 119
tel.: 722 742 515
e-mail: reditelka@1zskadan.cz

školská rada
e-mail: jednickakadan@seznam.cz

Pověřenec pro OOÚ
Ing. Josef Kolařík
tel.: 777 319 140
e-mail: dpo.kadan@gmail.com

TOPlist