Školní parlament byl poprvé zvolen ve školním roce 2009/2010.
Dne 16. 9. 2009 proběhla první schůzka zástupců parlamentu od 5. do 9. tříd.
Byly schváleny stanovy a pravidla chování pro zástupce parlamentu.

Školní parlament má právo zejména:

1. Vyjadřovat se k problémům školy a mimoškolní činnosti, ale nevyjadřuje se k personálnímu obsazení školy.
2. Podílet se aktivně na veškerém životě školy.
3. Přednést své návrhy vedení školy i vyučujícím.

Cíle školního parlamentu:

1. Zprostředkovat výměnu informací mezi žáky, učiteli, vedením školy a zaměstnanci školy.
2. Předcházet negativním jevům jako jsou šikana, ubližování druhým, ničení majetku školy.
3. Připomínat dodržování školního řádu.
4. Připravovat a organizovat činnosti, které navrhnou žáci jednotlivých tříd, zejména kulturní a sportovní akce a jejich vyhodnocování.
5. Řešit připomínky a návrhy žáků na lepší chod školy.
6. Prezentovat svoji práci na webových stránkách školy a školních nástěnkách, ve školním rozhlase, případně v místním tisku.
7. Umožnit žákům komunikovat s dospělými, brát je jako své partnery a umožnit žákům uplatnit své dovednosti, schopnosti a získat zkušenosti.

[wpdm_file id=53]

 


Školní rok 2021 – 22

Zástupci parlamentu:

Předseda:
Místopředseda:  
Hlasatelé:
Zapisovatel:

Zástupci tříd:

4.A 
4.B 
5.A 
5.B
6.A
6.B
7.A
7.B
8.A
8.B
9.A 

Plán práce školního parlamentu na školní rok 2021/2022

Plánované akce:

Říjen

Listopad

Prosinec

Leden

Březen

Březen, duben – soutěž „Nejlepší kuchtík“

Květen

Celoročně – Hlášení do školního rozhlasu

Akce se mohou během roku upravovat, pokud bude mít kdokoliv nějaký zajímavý nápad, nebojte se a přijďte nám jej sdělit na naši schůzku.

Zástupci parlamentu budou potřebné věci sdělovat ve svých třídách a poskytovat informace na prvním stupni v prvních až třetích třídách.                                                                                                     

Petra Černá – Koordinátor školního parlamentu