Školní parlament byl poprvé zvolen ve školním roce 2009/2010.
Dne 16. 9. 2009 proběhla první schůzka zástupců parlamentu od 5. do 9. tříd.
Byly schváleny stanovy a pravidla chování pro zástupce parlamentu.

Školní parlament má právo zejména:

1. Vyjadřovat se k problémům školy a mimoškolní činnosti, ale nevyjadřuje se k personálnímu obsazení školy.
2. Podílet se aktivně na veškerém životě školy.
3. Přednést své návrhy vedení školy i vyučujícím.

Cíle školního parlamentu:

1. Zprostředkovat výměnu informací mezi žáky, učiteli, vedením školy a zaměstnanci školy.
2. Předcházet negativním jevům jako jsou šikana, ubližování druhým, ničení majetku školy.
3. Připomínat dodržování školního řádu.
4. Připravovat a organizovat činnosti, které navrhnou žáci jednotlivých tříd, zejména kulturní a sportovní akce a jejich vyhodnocování.
5. Řešit připomínky a návrhy žáků na lepší chod školy.
6. Prezentovat svoji práci na webových stránkách školy a školních nástěnkách, ve školním rozhlase, případně v místním tisku.
7. Umožnit žákům komunikovat s dospělými, brát je jako své partnery a umožnit žákům uplatnit své dovednosti, schopnosti a získat zkušenosti.

[wpdm_file id=53]

 


Školní rok 2021 – 22

Zástupci parlamentu:

Předseda:   Matyáš Vrátný 9.A
Místopředseda:  Lukáš Pajma 8.A
Hlasatelé: Kateřina Lacinová 8.A, Bumba Daniel 7.B
Zapisovatel: Lenka Kvapilová 9.A

Zástupci tříd:

4.A  Černá Anna, Růžička Samuel
4.B  Selková Zuzana, Kasal David
5.A  Jára jakub, Krejčová Michaela
5.B  Fischerová Vanesa, Fiedlerová Klaudie
6.A Vágner Ondřej, Nováková Kateřina
6.B Mareš Jakub, Šindelářová Veronika
7.A Koubek Jiří, Forster Tereza
7.B Uherek Lukáš, Bumba Daniel
8.A Pajma Lukáš, Lacinová Kateřina
8.B Vágner Luděk, Mozsiová Daniela
9.A Vrátný Matyáš, Kvapilová Lenka

Plán práce školního parlamentu na školní rok 2021/2022

Plánované akce:

Listopad – moje nejoblíbenější jídlo – domluva s p. Míchalovou (vedoucí šk. jídelny), každá třída si určí nejoblíbenější jídlo a to by se mohlo uvařit v jídelně. 

Prosinec – Mikuláš  6.12.2021

Leden – futsalový turnaj

Březen – aktivní účast při Dni otevřených dveří pro budoucí prvňáčky

            – soutěž „Nejlepší kuchtík“

Květen – „Delfín Kadaňské jedničky“ (plavecká soutěž) 

Červen – diskgolf s parlamentem        

Celoročně – Hlášení do školního rozhlasu

Akce se mohou během roku upravovat, pokud bude mít kdokoliv nějaký zajímavý nápad, nebojte se a přijďte nám jej sdělit na naši schůzku.

Zástupci parlamentu budou potřebné věci sdělovat ve svých třídách a poskytovat informace na prvním stupni v prvních až třetích třídách.                                                                                                      

Petra Černá – Koordinátor školního parlamentu