Školní parlament byl poprvé zvolen ve školním roce 2009/2010.
Dne 16. 9. 2009 proběhla první schůzka zástupců parlamentu od 5. do 9. tříd.
Byly schváleny stanovy a pravidla chování pro zástupce parlamentu.

Školní parlament má právo zejména:

1. Vyjadřovat se k problémům školy a mimoškolní činnosti, ale nevyjadřuje se k personálnímu obsazení školy.
2. Podílet se aktivně na veškerém životě školy.
3. Přednést své návrhy vedení školy i vyučujícím.

Cíle školního parlamentu:

1. Zprostředkovat výměnu informací mezi žáky, učiteli, vedením školy a zaměstnanci školy.
2. Předcházet negativním jevům jako jsou šikana, ubližování druhým, ničení majetku školy.
3. Připomínat dodržování školního řádu.
4. Připravovat a organizovat činnosti, které navrhnou žáci jednotlivých tříd, zejména kulturní a sportovní akce a jejich vyhodnocování.
5. Řešit připomínky a návrhy žáků na lepší chod školy.
6. Prezentovat svoji práci na webových stránkách školy a školních nástěnkách, ve školním rozhlase, případně v místním tisku.
7. Umožnit žákům komunikovat s dospělými, brát je jako své partnery a umožnit žákům uplatnit své dovednosti, schopnosti a získat zkušenosti.

 


Školní rok 2019 – 20

Zástupci parlamentu:

Předseda: Matyáš Vrátný
Místopředseda:   Pavel Fábera
Hlasatelé: Kateřina Lacinová, Luděk Vágner
Zapisovatel: Petra Polidarová

Zástupci tříd:

4.A  Klára Hlaváčková, Jan Marek
4.B  Ester Hamáková, Miroslav Škréta
4.C  Veronika Šindelářová, Jakub Mareš
5.A  Ráchel Kristová, Michaela Procházková
5.B Nikola Mišalková, Daniel Bumba
6.A Kateřina Lacinová, Jiří Král
6.B Barbora Protivová,  Luděk Vágner
7.A Lenka Kvapilová, Zdeněk Bernášek
7.B Ema Kučerová, Matyáš Vrátný
8.A Matěj Rypl, Pavel Převor
8.B Zdeněk Smažák, Pavel Fábera
9.A Petra Polidarová, Petr Sobotka

Plán práce školního parlamentu na školní rok 2019/2020

„S pomocí knih se mnozí stávají učenými i mimo školu. Bez knih pak nebývá učený nikdo ani ve škole.“
(Jan Ámos Komenský)

Školní parlament navštěvují 2 zástupci tříd od 4. po 9. ročníku

Školní parlament se schází v úterý každý týden od 9.40 do 9.55 hod v aule školy.

Školní parlament se zapojí do akcí připravovaných během školního roku a pomůže při jejich realizaci. Musí také podávat návrhy na další akce, které by škola mohla zrealizovat.

Plánované akce:

Říjen – setkání s p. ředitelkou Mgr. Irenou Gahlerovou

Listopad – setkání s vedoucí školní kuchyně p. Kamilou Míchalovou
                    pomoc při připravování výročí 30 let od Sametové revoluce p. učiteli Dlouhému
                    vyhlášení soutěže „o nejzajímavější retro věc“ z období 1948-1989

Prosinec – aktivní účast na Adventním setkání s rodiči

Leden – futsalový turnaj (zařizuje vše potřebné parlament)

Březen – aktivní účast při Dni otevřených dveří

Březen, duben – soutěž „Nejlepší kuchtík“

Květen – florbalový turnaj (pomoc p. učitelce Elisové)
pro parlamenťáky turnaj v diskgolfu (odměna za celoroční práci – celý den na diskgolfu)

Celoročně – Hlášení do školního rozhlasu Kateřina lacinová a Luděk Vágner.

Akce se mohou během roku upravovat, pokud bude mít kdokoliv nějaký zajímavý nápad, nebojte se a přijďte nám jej sdělit na naši schůzku.

Zástupci parlamentu budou potřebné věci sdělovat ve svých třídách a poskytovat informace na prvním stupni v prvních až třetích třídách.                                                                                                     

Petra Černá – Koordinátor školního parlamentu


Školní rok 2018 – 19

Zástupci parlamentu:

Předseda: Aneta Suková
Místopředseda:   Ladislav Kanči
Hlasatelé: Aneta Suková, Ladislav Kanči
Zapisovatel: Pavel Fábera

Zástupci tříd:

4.A  Ráchel Kristová, Jiří Převor
4.B Nikola Mišalková, Daniel Bumba
5.A Kristýna Aronová, Lukáš Pajma
5.B Barbora Protivová,  Luděk Vágner
6.A Lukáš Zörkler, Zdeněk Bernášek
6.B Ema Kučerová, Dominik Hůla
7.A Aneta Suková, Pavel Převor
7.B Eliška Nipauerová, Pavel Fábera
8.A Denisa Janoušková, Dominika Cipleová
8.B Petr Sobotka, Lenka Prokešová
9.A Michael Kovář, Alexandr Leško
9.B Ladislav Kanči, Klára Pardubská

Plán práce školního parlamentu na školní rok 2018/2019

„S pomocí knih se mnozí stávají učenými i mimo školu. Bez knih pak nebývá učený nikdo ani ve škole.“
(Jan Ámos Komenský)

Školní parlament navštěvují 2 zástupci tříd od 4. po 9. ročníku

Školní parlament se schází ve středu každý týden od 9.40 do 9.55 hod v aule školy.

Školní parlament se zapojí do akcí připravovaných během školního roku a pomůže při jejich realizaci. Musí také podávat návrhy na další akce, které by škola mohla zrealizovat.

Plánované akce:

Říjen – 31. 10. 2018 velká školní akce Halloween party

      – setkání s p. ředitelkou Mgr. Irenou Gahlerovou

Listopad – setkání s vedoucí školní kuchyně p. Míchalovou

Prosinec – aktivní účast na Adventním setkání s rodiči (11. 12. 2018)

Leden – futsalový turnaj (zařizuje vše potřebné parlament)

Březen – aktivní účast při Dni otevřených dveří (7. 3. 2018)

Březen, duben – soutěž „Nejlepší kuchtík“ (pro velký úspěch z loňského roku)

Květen – florbalový turnaj (pomoc p. učitelce Elisové)

        – pro parlamenťáky turnaj v diskgolfu (odměna za celoroční práci – celý den na diskgolfu)

Celoročně – Hlášení do školního rozhlasu Aneta Suková, Ladislav Kanči.

Akce se mohou během roku upravovat, pokud bude mít kdokoliv nějaký zajímavý nápad, nebojte se a přijďte nám jej sdělit na naši schůzku.

Zástupci parlamentu budou potřebné věci sdělovat ve svých třídách a poskytovat informace na prvním stupni v prvních až třetích třídách.                                                                                                     

Petra Černá – Koordinátor školního parlamentu

 

 

 


Školní rok 2017 – 18:

 Zástupci parlamentu:

Předseda:             Jakub Steklý
Místopředseda: Matyáš Vrátný
Hlasatelka:          Anna Maria Moysh
Zapisovatelka:   Julie Kučerová

Redaktorky školních novin: Aneta Tejkalová, Jana Kašková

Zástupci tříd:
4.A Lukáš Pajma, David Kotlan
4.B Daniel Hamák, Barbora Protivová
5.A Lukáš Zőrkler, Petr Kadlec
5.B Ema Kučerová, Matyáš Vrátný
6.A Aneta Suková, Radek Kříž
6.B Pavel Fábera, Matyáš Cydilo
7.A Adam Kyška, Denisa Janoušková
7.B Jan Apolen, Sára Dvorožniáková
8.A Eliška Kančiová, Natálie Horváthová
8.B Klára Pardubská, Ladislav Kanči
9.A Matyáš Dolenský, Tereza Suková
9.B Julie Kučerová, Jakub Steklý

Plán práce školního parlamentu na školní rok 2017/2018

Kdo chce vládnout, nesmí hnát lid před sebou, ale kráčet před ním.
 (Montesquieu Charles-Louis de Secondat )

Jestliže člověk zjistí, že může ovládat druhého člověka, chová se k němu jako prase.
(Majakovskij Vladimir Vladimirovič)

Školní parlament navštěvují 2 zástupci tříd od 4. po 9. ročník a nově 2 žákyně, které fungují jako redaktorky našich nových novin.

Školní parlament se schází ve středu každý týden  9.40 do 9.55 hod v aule.

Školní parlament se zapojí do akcí připravovaných během školního roku a pomůže při jejich realizaci. Dále bude podávat návrhy na články do školních novin.

Plánované akce:

Říjen – první vydání našich novin (název jsme odsouhlasili „Za jedna“)

Listopad – setkání s vedoucí školní kuchyně p. Míchalovou (opakuje se z loňska pro velký úspěch)

Prosinec – aktivní účast na Dni otevřených dveří

Leden – futsalový turnaj

– soutěž nejlepší kuchtík školy (parlamenťáci zařídí vše, co k soutěži bude potřeba, mají to vymyšlené)

Březen, duben – setkání s p. ředitelkou Mgr. Gahlerovou

Květen – parlamenťáci – turnaj v diskgolfu (pro záslužné práce celý den na diskgolfu)

Červen – vyhodnocení našich novin a “ Den při ruce svému učiteli.“

Celoročně – Hlášení školního rozhlasu

Školní noviny budou měsíčník a najdete tam vše potřebné, co se za daný měsíc událo. Budou tam zajímavé rozhovory s učiteli a žáky, kteří něco v průběhu měsíce dokázali.

Akce se mohou během roku upravit, pokud máte nějaký zajímavý nápad, nebojte se a přijďte nám jej sdělit na naši schůzku.

Zástupci parlamentu budou potřebné věci sdělovat ve svých třídách a poskytovat informace na první stupeň

Petra Černá

Koordinátor školního parlamentu


 

Školní rok 2016 – 17:

 Zástupci parlamentu:

Předseda:             Kateřina Kusá
Místopředseda: Jakub Steklý
Hlasatelka:          Michaela Lacinová, Ladislav Kanči
Zapisovatelka:   Tereza Suková

Zástupci tříd:
4.A  Amálie Kratochvílová,Lukáš Zőrkler
4.B   Ema Kučerová, Dominik Hůla
5.A   Aneta Suková, Karolína Prošková
5.B   Eliška Nipauerová, Pavel Fábera
6.A   Sára Dvorožňáková, Adam Špička
7.A   Natálie Zemanová, Tereza Sabóová
7.B   Klára Pardubská, Ladislav Kanči
8.A   Matyáš Dolenský, Tereza Suková
8.BJulie Kučerová, Jakub Steklý
9.A   Michaela Lacinová, Kateřina Kusá

Plán práce školního parlamentu na školní rok 2016/2017

„Keby to bolo možné, chodil by som do školy ako žiak. A že to neide, chodím do školy ako učiteľ.“

Peter Jilemnický

Školní parlament navštěvují 2 zástupci tříd od 4. po 9. ročník.

Předsedou školního parlamentu: Kateřina Kusá z 9.B.

Místopředseda: Jakub Steklý z 8.B.

Zapisovatelka: Tereza Suková 8.A

Hlasatelé školního rozhlasu: Michaela Lacinová 9.A, Ladislav Kanči 7.B.

Školní parlament se schází v úterý jednou za 14 dní od 9.40 do 9.55 hodin v pracovně chemie.

Školní parlament se zapojí do akcí připravovaných během školního roku a pomůže při jejich realizaci .

Plánované akce:

Listopad – setkání s vedoucí školní kuchyně p. Míchalovou

Prosinec – aktivní účast na Dni otevřených dveří

Leden – futsalový turnaj

Leden – turnaj vybíjené pro 1. Stupeň (nebo jiná míčová hra)

Březen, duben – florbalový turnaj

Květen – projekt “ Žijeme hokejem“ (celou akci naplánuje školní parlament)

Květen, červen – výlet parlamentu do Krušných hor

Celoročně – Hlášení školního rozhlasu M. Lacinová, která bude zaučovat Ladislava Kančiho

Akce se mohou během roku upravit, pokud jste měli nějaký zajímavý nápad, nebojte se a přijďte nám jej sdělit na naši schůzku.

Zástupci parlamentu budou potřebné věci sdělovat ve svých třídách a poskytovat informace na první stupeň.

Petra Černá

Koordinátor školního parlamentu


 

Školní rok 2015 – 16:

Po návratu a uzdravení paní učitelky Černé se konečně sešli zástupci parlamentu a po důkladném uvážení upravili vedení parlamentu a pustili do práce. Vybrali si také heslo pro letošní rok 🙂

„Učení ještě nikdy nikoho nezabilo, ale proč riskovat.” 😀

Zástupci parlamentu:

Předseda:             Patrik Šmátrala
Místopředseda: Kateřina Kusá
Hlasatelka:         Michaela Lacinová, Kristýna Páleníková
Zapisovatelka:   Eliška Kratochvílová
Zástupci tříd:
4.A   Aneta Suková, Karolína Prošková
4.B   Eliška Nipauerová, Pavel Fábera
5.A   Daniel Šnábl, Eliška Kňavová
5.B   Sára Dvorožňáková, Tomáš Vocilka
6.A   Natálie Zemanová, Natálie Kováčová
6.B   Gabriela Farkašová, Klára Pardubská
7.A   Matyáš Dolenský, Rudolf Čuprej
7.B   Jana Kašková, Julie Kučerová
8.A   Michaela Lacinová, Kateřina Kusá
9.A   Eliška Kratochvílová, Kristýna Páleníková
9.B   Alena Prokopovičová, Patrik Šmátrala

 

Plán práce školního parlamentu na školní rok 2015/2016

Školní parlament navštěvují 2 zástupci tříd od 4. po 9. ročník.
Předsedou školního parlamentu: Patrik Šmátrala z 9. B.
Místopředseda: Kateřina Kusá z 8. A.
Zapisovatelka: Eliška Kratochvílová 9. A
Hlasatelky školního rozhlasu: Michaela Lacinová 8. A, Kristýna Páleníková 9. A.
Školní parlament se schází ve čtvrtek jednou za 14 dní od 9.40 do 9.55 hodin v pracovně chemie.
Školní parlament se zapojí do akcí připravovaných během školního roku a pomůže při jejich realizaci.

Plánované akce:
Leden – futsalový turnaj
Únor – akce na lyžařském kurzu
Březen – projekt „vítání jara“ ( nápad parlamenťáků ze zasedání)
Květen – projekt “ Žijeme hokejem“ (celou akci naplánuje školní parlament)
Červen – Superstar ???
Celoročně – kronika parlamentu

Akce se mohou během roku upravit, pokud máte nějaký zajímavý nápad, nebojte se a přijďte nám jej sdělit na naši schůzku.
Zástupci parlamentu budou potřebné věci sdělovat ve svých třídách a poskytovat informace na první stupeň.

Petra Černá
koordinátor

 

 

 


 

Školní rok 2014 – 15:

Zástupci parlamentu:

4.A Eliška Kňavová, Daniel Švábl
4.B Markéta Neimontaite, Nikola Kožuchová
5.A František Chyba, Kristýna Koníčková
5.B Eliška Gabčíková, Magdalena Machavová
6.A Matyáš Dolenský, Rudolf Čuprej
6.B Andrea Mravcová, Anna Mariya Moysh
7.A Michala Lacinová, Kateřina Kusá
8.A Svatopluk Skuhrovec, Jitka Nováková
8.B Patrik Šmátrala, Alena Prokopovičová
9.A Daniel Kováč, Vladislav Shalemba
9.B Šimon Soukup, Karel Kalaš

Předseda parlamentu: Patrik Šmátrala
Místopředseda parlamentu: Karel Kalaš
Zapisovatelka: Kateřina Kusá
Hlasatelky do rozhlasu: Michaela Lacinová, Andrea Mravcová


 

Zápis ze dne 25.9.2014

Každý zápis budu začínat citátem či rčením:
„Mám rád práci, přímo mě fascinuje. Vydržím celé hodiny sedět a dívat se na ni.“
Jerome Klapka Jerome

1. Nejprve jsme se představili všem zvoleným parlamentářům. Představil se nám i náš nový koordinátor paní učitelka Petra Černá.
2. Vysvětlili jsme si, jak se budeme v parlamentu chovat, co budeme řešit a jak budeme komunikovat se svými spolužáky ze třídy.
3. Zvolili jsme si předsedu, místopředsedu, zapisovatelku a hlasatelky.

4. Předsedou byl jednohlasně zvolen Patrik Šmátrala z 8.B.
Místopředsedou byl zvolen Karel Kalaš z 9.B.
Zapisovatelka: Kateřina Kusá ze 7.A
Hlasatelky: Michaela Lacinová 7.A a Andrea Mravcová 6.B

5. O realizaci akcí školního parlamentu bude vedení školy informovat předseda nebo místopředseda parlamentu.
6. Veškeré akce, které parlament vymyslí, budou vyhlašovány prostřednictvím školního rozhlasu a prostřednictví nově vzniklé nástěnky.

Úkoly:
a) Na příští schůzku přijít s lukrativním nápadem, co bychom mohli pro školu udělat užitečného a s nápadem nějaké akce, která by se mohla uskutečnit díky parlamentu.
b) Navrhnout paní ředitelce spravování kroniky naší školy.
c) Změnit svou učebnu za naší klubovnu, kde bychom měli své věci a pravidelně se tam scházeli.
d) Nezapomenout se radit se svými spolužáky, co by, kde by, jak by atd…
e) Příští setkání nám určí koordinátor ŠP p. uč. Petra Černá.


 

 Zápis ze dne 15.11.2014

Citát: „Hlava a zadek jsou spojené nádoby, dokud nedostaneme kopanec do zadku, tak nezačneme myslet.“

1) Parlament projednal zadání pro projektový týden „Žijeme hokejem“
Každý z poslanců přednese ve třídě návrhy a dají hlavy dohromady.

2) Rozdělení funkcí pro futsalový turnaj, který bude v režii Šimona Soukupa a Karla Kalaše.

3) Parlament navrhl zajímavý den s názvem „Den při ruce“ – každý z parlamenťáků bude při ruce svému třídnímu učiteli celý den naplánováno na březen.

4) Parlament má za úkol říci ve třídách, že dne 12.12 se koná na naší škole 2. ročník plaveckých závodů a zapsat nábor žáků do závodů.

5) Hlášení rozhlasu školního parlamentu.


 

Zápis ze dne 8.1.2015

Citát: Průměrný učitel vypráví. Dobrý učitel vysvětluje. Výborný učitel ukazuje. Nejlepší učitel inspiruje.“ Charles Farrar Browne

1) Parlament projednal zadání pro projektový týden „Žijeme hokejem“
Každý z poslanců přednese ve třídě návrhy a dají hlavy dohromady.

2) Projednání „Den při ruce svému učiteli“ – každý z parlamentu bude ve dne 1. 4. 2015 při ruce svému učiteli celý den.

3) Projednány návrhy na projektový týden „Žijeme hokejem“, které budou sepsány v únorovém sezení.

4) Hlášení rozhlasu školního parlamentu.

5) Vymyslet výlet pro školní parlament.

6) Pomoct při přípravě projektového týdne „Okno do světa“ – Polsko


 

 Zápis ze dne 12.2.2015

Citát: „Nezáleží na tom, kolik gólů jsi dal, počet bodů, které sis připsal, rekordy, které jsi překonal, trofeje, které jsi získal nebo na soupeřích, které jsi porazil. Jelikož velké sportovce dělá velké srdce. A jen ti s největším srdcem, zápalem, plným nasazením a především láskou ke sportu, se stávají legendami.“

1) Parlament projednal zadání pro projektový týden „Žijeme hokejem“
Návrhy na projektový týden:
Den ,,Žijeme hokejem “ nápady zástupců parlamentu:

a) Ten den by se první dvě hodiny neučily. Sešli bychom se všichni v tělocvičně nebo na dvoře naší školy.
b) Každý by přinesl nějaké občerstvení (rautík).
c) Nakreslili na balící papír vlajku České republiky + hokejky,a pak jí vyfotili i se školou (toto vše už by bylo připraveno z předchozích dnů).
d) Balónky (červené,modré,bílé barvy ) by se sestavily jako vlajka České republiky, a pak bychom celá škola zazpívaly hymnu ČR až by se do zpívalo balónky by se vypustili.
Návrh: (koupit hélium + balonky), je-li možno
e) Vytvořili bychom prezentaci ,,Historie Českého hokeje“ a pak by se mohla promítat v tělocvičně.
f) Na obličeji by měl každý nakreslenou vlajku České republiky.
g) Do vestibulu vyrobit hokejistu… :-D, který bude držet českou vlajku a hokejku

Další návrhy ještě v březnovém zasedání.

2) Projednání „Den při ruce svému učiteli“ – každý z parlamentu bude ve dne 1. 4. 2015 při ruce svému učiteli celý den všude a celý den…

3) Hlášení rozhlasu školního parlamentu.

4) Výlet pro školní parlament naplánován na červen…

5) Pomoct při přípravě projektového týdne „Okno do světa“ – Polsko


 

 Zápis ze dne 23.3.2015

Motto: Když už nemůžeš, přidej! – Legion Etrangere

naše úkoly:

1) Zajistit organizaci dne při ruce svému třídnímu učiteli.
2) Rozdělení úkolů každému parlamenťákovi dle jeho třídního.
3) Dělba práce dle letáku pro Den po ruce.
4) Hlášení školního rozhlasu.

Návrh parlamentu:
1) Odhlašovat obědy i ráno dle internetu (emailu) do 7.30 – byl zde návrh, že když se dítěti udělá špatně ráno, nelze prý tento oběd odhlásit. S tím by se mělo něco dělat.
2) Pomoci p. Chamulovi a p. Černé při projektu „Okno do světa“.

 


 

 Zápis ze dne 26.4.2015

Motto: Učitel do minuty zjistí, co neumíš. A co umíš, ho už nezajímá.

1) 1.4. 2015 Den při ruce svému učiteli
Tento den se žákům velmi líbil, mnoho z nich tvrdilo, že by tuto práci vykonávat nemohli, protože by neměli takovou trpělivost. Práce s papíry je bavila, opravování sešitů také. Tímto děkujeme našim třídním učitelům za velmi pěkný náhled do jejich povolání.
2) Dne 9. 4. 2015 se pořádaly závody Jarní kadaňské běhání, při kterém se o pomoc snažili i naši parlamenťáci.
3) Parlamenťáci pomáhali při projektu Den Země, který se konal 22.4. 2015.

Akce pro projekt Fandíme hokeji

Projekt se bude konat po dobu konání MS 2015 v hokeji v Praze a Ostravě. Žáci se budou zapojovat do projektu výtvarně, sportovně i učebně.
Příprava parlamenťáků:
6.5. – vytvoření živé vlajky ČR – třídy se rozdělí na bílá, modrá a červená trika
13.5. – vyhodnocení nejlépe oblečeného žáka za hokejistu


 

 Zápis ze dne 23.5.2015

Motto: Chytří nepochopí hloupé, hloupí nepochopí chytré. Nechápou se, jelikož mají jinou úroveň. Jen moudrý člověk dokáže pochopit oba, protože moudrý může být chytrý i hloupý.

 1.5 – 14. 5. 2015 – Projektový týden Fandíme hokeji.
Celá škola dle parlamentu žije a fandí našim hokejistům. Projednáváme zápasy, sestavy a soupisky hráčů. 1. Stupeň maluje a kreslí nádherné hokejové prostředí či konkrétní hráče.
Parlament vyzdobil 3 hokejové nástěnky .
Poslanci napsali nápis, který vydrží i na více let.
Paní ředitelka vše fotí a vkládá na facebook naší školy :-D.
Zhodnocení těchto dvou projektových týdnů: Velice dobrá atmosféra ve škole. Děkujeme všem zúčastněným žákům focení živé vlajky a v soutěži o nejlépe oblečeného hokejistu. Projekt se všem líbil, proto příští rok ho budeme rádi opakovat :-D.

20.5. pomoc při turnaji ve florbale smíšených družstev na naší škole.Vítězem se stala 9. A, 2. místo 8.B, 3. místo 6.A…gratulujeme


 

‚https://‘ “>